UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE
  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Žiro račun za prijavu i upis

   

Početna >

Doktorske studije
u školskoj 2017/18. godini

Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na Fakultet se može upisati ukupno ___ studenata, i to:

- ___ budžetskih studenata
- ___ samofinansirajućih studenata

 
     

Studijski program

 Budžet

Samofinans.

Ukupno

Školarina
(dinara)

Školarina
za strance
(evra)

Interdisciplinarne doktorske studije u polјu društveno-humanističkih nauka

 

 

 

 

 

Jezik i književnost

 

 

 

 

 

Metodika nastave

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

 

 

 

Pedagogija

 

 

 

 

 

Psihologija

 

 

 

 

 

Sociologija

 

 

 

 

 

Filozofija

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

Novčane naknade:

  • za prijavu na konkurs: 20.000,00 dinara
  • za upis i premiju kolektivnog osiguranja: 20.000,00 dinara

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu