UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Drugi dan prijave kandidata 2017/18.

Studijski program
Prijavljeno drugi dan
Prijavljeno ukupno
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

19

38

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

2

 

Srpska književnost i jezik

11

36

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

2

11

 

Engleski jezik i književnost

75

159

 

Nemački jezik i književnost

37

66

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

11

19

 

Ruski jezik i književnost

10

25

 

Mađarski jezik i književnost

2

11

 

Slovački jezik i književnost

1

1

 

Rumunski jezik i književnost

3

3

 

Rusinski jezik i književnost

0

0

 

Istorija

21

61

 

Pedagogija

52

103

 

Psihologija

79

252

 

Sociologija

17

44

 

Filozofija

9

20

 

Žurnalistika

28

57

 

Socijalni rad

53

106

 

Ukupno

430

1014

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu