UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Drugi dan prijave kandidata 2018/19.

Studijski program
Prijavljeno drugi dan
Prijavljeno ukupno
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

14

26

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

1

1

 

Srpska književnost i jezik

19

40

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

6

9

 

Engleski jezik i književnost

71

141

 

Nemački jezik i književnost

28

56

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

13

18

 

Ruski jezik i književnost

7

20

 

Mađarski jezik i književnost

6

9

 

Slovački jezik i književnost

1

3

 

Rumunski jezik i književnost

3

5

 

Rusinski jezik i književnost

1

1

 

Istorija

20

41

 

Pedagogija

42

77

 

Psihologija

114

243

 

Sociologija

14

22

 

Filozofija

6

10

 

Žurnalistika

37

73

 

Socijalni rad

37

67

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

4

7

  UKUPNO

444

869

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu