Izbor stranog jezika
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa

   

Početna > Upis >

Drugi dan prijave kandidata - drugi rok

Studijski program Prijavljeno drugi dan     Ukupno prijavljeno
 

Srpska filologija: srpski jezik i književnost

0 2
 

Srpska filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom

0 0
 

Srpska književnost i jezik

1 7
 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

1 2
 

Engleski jezik i književnost

0 0
 

Nemački jezik i književnost

0 0
 

Francuski jezik i književnost

1 7
 

Ruski jezik i književnost

2 4
 

Mađarski jezik i književnost

0 1
 

Slovački jezik i književnost

0 4
 

Rumunski jezik i književnost

1 1
 

Rusinski jezik i književnost

0 1
 

Istorija

3 4
 

Pedagogija

0 0
 

Psihologija

0 0
 

Sociologija

1 2
 

Filozofija

5 10
 

Žurnalistika

4 5
 
Socijalni rad
0 0
 

Ukupno

19 50

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu