UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Drugi konkursni rok

Konačne rang liste u 2. upisnom roku

 

Engleski jezik i književnost Francuski jezik i književnost sa drugim
romanskim jezikom i kulturom
Filozofija Rumunski jezik i književnost
Nemački jezik i književnost Rusinski jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost Ruski jezik i književnost
Istorija  Slovački jezik i književnost
Komparativna književnost sa teorijom
književnosti
Sociologija
Pedagogija Srpska književnost i jezik
Psihologija Srpska filologija: Srpski jezik i
književnost
Žurnalistika Srpska filologija u kontaktu sa
slovačkom/mađarskom filologijom

Socijalni rad

Filozofski fakultet ne izdaje potvrde o položenom prijemnom ispitu. Sve informacije o postignutom uspehu na prijemnom ispitu nalaze se u konačnoj rang listi koja se nalazi na sajtu Fakulteta, te se podaci iz nje smatraju kao izdata potvrda.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu