UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Žiro račun za prijavu i upis

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Master akademske studije
u školskoj 2017/18. godini

Broj slobodnih mesta za upis studenata

Na Fakultet se može upisati ukupno ___studenata, i to:

  • ___ studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
  • ___ samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 
     

Studijski program

Budžet

Samofinans.

Ukupno

Školarina
za državlјane Srbije (din.)

Školarina
za strance
(evra)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Srpska filologija: Srpski kao strani jezik

 

 

 

 

 

Srpska književnost i jezik

 

 

 

 

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

 

 

 

 

 

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

 

 

 

 

 

Engleski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Nemački jezik i književnost

 

 

 

 

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

 

 

 

 

 

Ruski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Mađarski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Slovački jezik i književnost

 

 

 

 

 

Rumunski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Rusinski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

 

 

 

Pedagogija

 

 

 

 

 

Psihologija

 

 

 

 

 

Sociologija

 

 

 

 

 

Filozofija

 

 

 

 

 

Komunikologija

 

 

 

 

 

Sociologija u socijalnoj zaštiti

 

 

 

 

 

Socijalni rad

 

 

 

 

 

Liderstvo u obrazovanju

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

Novčane naknade:

  • za prijavu na konkurs: 7.000,00 dinara
  • za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita za studijski program Konforencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 20.000,00 dinara
  • za upis i premiju kolektivnog osiguranja: 7.000,00 dinara

         

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu