UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Pravilnik o upisu
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Žiro račun za prijavu i upis
  Drugi rok
         Preliminarne liste
         Konačne liste

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

Preliminarne rang liste - master
II rok

 

Engleski jezik i književnost
Romanistika
Filozofija Rumunski jezik i književnost
Istorija Rusinski jezik i književnost
Komparativna književnost sa
teorijom književnosti
Ruski jezik i književnost
Komunikologija Slovački jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost Sociologija
Nemački jezik i književnost Srpska filologija: Srpski jezik i lingvistika
Pedagogija Srpska književnost i jezik
Psihologija Srpska filologija: Srpski kao strani

Socijalni rad

Liderstvo u obrazovanju Sociologija u socijalnoj zaštiti
 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu