UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE

  Informator
  Pravilnik o upisu
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
  Dokumenta za prijavu
  Dokumenta za upis
  Obaveštenje kandidatima
  Žiro račun za prijavu i upis
  Drugi rok
         Preliminarne liste
         Konačne liste

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna >

PRIJEM STUDENATA UPISANIH U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

 

Studijska grupa Datum Vreme Učionica
 

Srpska filologija: Srpski jezik i lingvistika

1.11.

18:00

111/1

 

Srpska filologija: Srpski kao strani jezik

1.11.

15:00

333/3

 

Srpska književnost i jezik

3.11.

11:00

340/3

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

31.10.

13.30

238/2

 

Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje

dogovor sa koordinatorom

 

Rumunski jezik i književnost

dogovor sa koordinatorom

 

Slovački jezik i književnost

30.10.

10:00

245/2

 

Rusinski jezik i književnost

02.11.

11:00

204/2

 

Engleski jezik i književnost

1.11.

18:00

108/1

 

Nemački jezik i književnost

31.10.

18:00

207/2

 

Mađarski jezik i književnost

29.10.

13:00

261/2

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

2.11.

11:30

271/2

 

Ruski jezik i književnost

29.10.

10:00

221/2

 

Pedagogija

29.10.

10:30

202/2

 

Psihologija

30.10.

11:00

P9/prizemlјe

 

Sociologija

29.10.

12:00

313/3

 

Socijalni rad

29. 10.

16:30

314/3

 

Sociologija u socijalnoj zaštiti

29.10.

12:00

313/3

 

Liderstvo u obrazovanju

dogovor sa koordinatorom

 

Istorija

1.11.

14:00

300/3

 

Filozofija

31.10.

13:30

313/3

 

Komunikologija

1.11.

15:30

306/3

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu