Izbor stranog jezika
   Informator
   Pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa

   

Početna > Upis >

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

PRIJEM BRUCOŠA

ODRŽAĆE SE 01.10.2010. GODINE  U 10.00 ČASOVA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU


  STUDIJSKE GRUPE

  UČIONICE

  PSIHOLOGIJA

  KINO SALA/I

  ISTORIJA

  AMF/I

  PEDAGOGIJA

  48/II

  FILOZOFIJA

  42/I

  SOCIOLOGIJA

 157/III

  SRPSKA FILOLOGIJA:SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  49/II

  SRPSKA FILOLOGIJA U KONTAKTU SA MAĐARSKOM/SLOVAČKOM FILOLOGIJOM

  49/II

  SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK

  26/II

  KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST

  MALA SALA/I

  ŽURNALISTIKA

  97/II

  NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  58/II

  FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  72/II

  MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  120/III

  ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  25/II

  SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  28/I

  RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  29/I

  RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  6/P

  RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

  64/II

 

 

 

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu