UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >
Prozivke za nepopunjena mesta - upis 2018/19.


PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA BUDŽETSKA MESTA

9. jula u 14:00 časova u AMFITEATRU – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi;

PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA SAMOFINANSIRAJUĆA MESTA
11. jula u 14:00 časova u AMFITEATRU – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

OPŠTA PROZIVKA
12. jula u 14 časova u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.


Kandidati koji su se na prijavnom listu pored primarnog programa opredelili i za dodatne programe (želje) i rangirali se u okviru tih programa, kada se opredele i izvrše upis na nekom od izabranih programa, njihova imena neće se nalaziti na listama za prozivku drugih studijskih grupa na kojima su takođe rangirani (primarni ili dodatni studijski programi) jer su ostvarili pravo upisa i stekli status studenta Filozofskog fakulteta.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu