UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Prvi dan prijave kandidata - upis 2018/19.

Studijski program
Prijavljeno
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

12

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

 

Srpska književnost i jezik

21

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

3

 

Engleski jezik i književnost

70

 

Nemački jezik i književnost

28

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

5

 

Ruski jezik i književnost

13

 

Mađarski jezik i književnost

3

 

Slovački jezik i književnost

2

 

Rumunski jezik i književnost

2

 

Rusinski jezik i književnost

0

 

Istorija

21

 

Pedagogija

35

 

Psihologija

129

 

Sociologija

8

 

Filozofija

4

 

Žurnalistika

36

 

Socijalni rad

30

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

3

 

UKUPNO

425

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu