UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Prvi dan prijave kandidata - upis 2017/18.

Studijski program
Prijavljeno
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

19

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

2

 

Srpska književnost i jezik

25

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

9

 

Engleski jezik i književnost 

84

 

Nemački jezik i književnost

29

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

8

 

Ruski jezik i književnost

15

 

Mađarski jezik i književnost

9

 

Slovački jezik i književnost

/

 

Rumunski jezik i književnost

/

 

Rusinski jezik i književnost

0

 

Istorija    

40

 

Pedagogija

51

 

Psihologija

173

 

Sociologija

27

 

Filozofija

11

 

Žurnalistika

29

 

Socijalni rad

53

 

Ukupno

584

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu