UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
  Spisak svih prijavljenih kandidata po redosledu želja
 Spisak kandidata za upis preko afirmativnih mera
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Smeštaj u studentskim domovima
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >
PRVI KONKURSNI ROK ZA ŠKOLSKU 2019/20. godinu

Prvi konkursni rok –  od 24. juna do 17. jula 2019. godine:

- prijavlјivanje kandidata – 24, 25. i 26. juna 2019. godine (od 9:00 do 13:00h u AMFITEATRU)
- polaganje prijemnog ispita – 01, 02. i 03. jula 2019. (od 9:00h)
- objavlјivanje preliminarne rang liste – 5. jula 2019. (do 15:00h)
- DAN ZA ŽALBE (podnošenje prigovora) – 8. jula 2019. (od 9:00 do 12:00h)
- objavlјivanje konačne rang liste – 9. jula 2019. (do 15:00h)
- UPIS primlјenih kandidata:

- 10. i 11. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

- 11. jula – pomeranje liste (spuštanje crte) za broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata. Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa nakon pomeranja liste za budžet 12. jula do 13:00 časova.

- 12. i 15. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

- 15. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

- 16. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 15. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

16. jula u 14h u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata).

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 17. jula 2019. godine od 9:00 do 13:00h.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta
na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta

 

                        

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu