UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >
PRVI KONKURSNI ROK ZA ŠKOLSKU 2018/19. godinu

Konkurs OAS 2018/2019. (pdf)

                        
Prvi konkursni rok –  od 20. juna do 13. jula 2018. godine:

  • prijavlјivanje kandidata – 20, 21. i 22. juna 2018. godine
    (
    od 9:00 do 13:00 časova u AMFITEATRU)
  • polaganje prijemnog ispita – 27, 28. i 29. juna 2018. (od 9:00 časova)
  • objavlјivanje preliminarne rang liste – 2. jula 2018. (do 15:00 časova)
  • DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENјE PRIGOVORA)– 4. jula 2018. (od 9:00 do 12:00 časova)
  • objavlјivanje konačne rang liste – 5. jula 2018. (do 15:00 časova)
  • upis primlјenih kandidata:

- 6. i 9. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

- 9. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem i upisivanjem kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi; Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote budžetskih studenata u junskom konkursnom roku.

- 10. i 11. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

- 11. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

- 12. jula 2018. godine (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 11. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

12. jula u 14 časova u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata).

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 13. jula 2018. godine od 9:00 do 13:00 časova.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta
na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu