UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Izbor stranog jezika

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >
PRVI KONKURSNI ROK - UPIS 2017/18.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
 
Na Fakultet se može upisati ukupno ___ studenata, i to:

  • ___ studenta čije se obrazovanje finansira iz budžeta i
  • ___samofinansirajućih studenata

Na pojedine studijske programe može se upisati sledeći broj studenata:

 
     

Studijski program

Budžet

Samofinans.

Ukupno

Školarina
za državlj. Srbije (din.)

Školarina
za strance
(evra)

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

 

 

 

 

 

Srpska književnost i jezik

 

 

 

 

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

 

 

 

 

 

Engleski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Nemački jezik i književnost

 

 

 

 

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

 

 

 

 

 

Ruski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Mađarski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Slovački jezik i književnost

 

 

 

 

 

Rumunski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Rusinski jezik i književnost

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

 

 

 

Pedagogija

 

 

 

 

 

Psihologija

 

 

 

 

 

Sociologija

 

 

 

 

 

Filozofija

 

 

 

 

 

Žurnalistika

 

 

 

 

 

Socijalni rad

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

Novčane naknade:

  • za prijavu na konkurs: 7.000,00 dinara
  • za upis i premiju kolektivnog osiguranja: 7.000,00 dinara
 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu