UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >
Raspored polaganja prijemnih ispita


Studijski program
Učionica
 

Engleski jezik i književnost 

 
 

Mađarski jezik i književnost

 
 

Psihologija

 
 

Rumunski jezik i književnost

 
 

Rusinski jezik i književnost

 
 

Ruski jezik i književnost

 
 

Slovački jezik i književnost

 


Studijski program
Učionica
 

Pedagogija

 
 

Sociologija

 
 

Filozofija

 
  Komparativna književnost sa teorijom književnosti  
 

Srpska književnost i jezik

 
  Srpska filologija: Srpski jezik i književnost  
  Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom  
 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

 


Studijski program
Učionica
 

Žurnalistika

 
 

Istorija    

 
 

Nemački jezik i književnost

 
 

Socijalni rad

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu