UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >
Raspored polaganja prijemnih ispita u školskoj 2019/2020.


Studijski program
Učionica
 

Engleski jezik i književnost 

 
  Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (prijemni ispit se polaže u dva dana)  
 

Mađarski jezik i književnost

 
 

Psihologija

 
 

Rumunski jezik i književnost

 
 

Rusinski jezik i književnost

 
 

Slovački jezik i književnost

 


Studijski program
Učionica
 

Pedagogija

 
 

Sociologija

 
 

Filozofija

 
  Komparativna književnost sa teorijom književnosti  
 

Srpska književnost i jezik

 
  Srpska filologija: Srpski jezik i književnost  
  Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom  
 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

 

 

Studijski program
Učionica
 

Žurnalistika

 
 

Istorija    

 
 

Nemački jezik i književnost

 
  Ruski jezik i književnost  
 

Socijalni rad

 

SVI KANDIDATI DUŽNI SU DA SA SOBOM PONESU VAŽEĆU LIČNU ISPRAVU SA
FOTOGRAFIJOM (LIČNA KARTA, PASOŠ)!!!

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita
za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu
mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

ODSEK
TELEFON (+ 381 21)

ODSEK ZA ANGLISTIKU

459-483, 485-38-52

ODSEK ZA GERMANISTIKU

459-276, 459-277, 485-38-60

ODSEK ZA ISTORIJU

458-577, 485-38-60

ODSEK ZA KOMPARATIVNU KNјIŽEVNOST

458-659, 485-38-73

ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE

455-602, 485-39-17

ODSEK ZA PEDAGOGIJU

450-419, 485-39-19

ODSEK ZA PSIHOLOGIJU

458-948, 485-39-19

ODSEK ZA ROMANISTIKU

458-688, 485-38-73

ODSEK ZA RUMUNISTIKU

459-484, 485-38-73

ODSEK ZA RUSINISTIKU

454-484, 485-38-67

ODSEK ZA SLAVISTIKU

459-627, 485-38-67

ODSEK ZA SLOVAKISTIKU

455-046, 485-38-92

ODSEK ZA SOCIOLOGIJU

459-52, 485-38-52

ODSEK ZA SRPSKI JEZIK I LINGVISTIKU

459-626, 459-275, 485-38-67

ODSEK ZA SRPSKU KNјIŽEVNOST

450-597, 485-39-17

ODSEK ZA FILOZOFIJU

459-279, 485-38-60

ODSEK ZA HUNGAROLOGIJU

458-673, 485-38-78

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu