UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
  Konkurs
  Odluka o priznavanju prijemnih ispita
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarne rang liste
  Konačne rang liste
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
   Afirmativne mere

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Drugi konkursni rok >

Raspored polaganja prijemnih ispita za upis u I godinu osnovnih studija - II konkursni rok 2017/18.

 

DRUGI konkursni rok –  od 4. do 15. septembra 2017. godine:

 • prijavlјivanje kandidata – 4. i 5. septembar 2017. godine  
  (od 9:00 do 13:00 časova na šalterima Studentske službe)
 • polaganje prijemnog ispita – 7. i 8. septembar 2017.
  (od 9:00 časova)
 • objavlјivanje preliminarne rang liste – 11. septembar 2017.
  (do 15:00 časova)
 • DAN ZA ŽALBE (PODNOŠENJE PRIGOVORA) – 13. septembar 2017.
  (od 9:00 do 12:00 časova)
 • objavlјivanje konačne rang liste – 13. septembar 2017.
  (do 15:00 časova)
 • upis primlјenih kandidata - 14. i 15. septembar 2017. godine

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta

DRUGI UPISNI ROK - RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA

***********************************************

7. septembar 2017. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 

SRPSKA FILOLOGIJA U KONTAKTU SA SLOVAČKOM /MAĐARSKOM FILOLOGIJOM

 

 

SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK

 

 

KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST SA TEORIJOM KNJIŽEVNOSTI

 

 

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM

 

 

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 

SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 

RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

 

RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

8. septembar 2017. u 9:00

Studijski program
Učionica
 

ISTORIJA

 

 

SOCIOLOGIJA

 

 

FILOZOFIJA

 

 

ŽURNALISTIKA

 

SVI KANDIDATI DUŽNI SU DA SA SOBOM PONESU VAŽEĆU LIČNU ISPRAVU SA
FOTOGRAFIJOM
(LIČNA KARTA, PASOŠ)!!!

***********************************************

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita
za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu u školskoj 2017/2018. godini mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

ODSEK
TELEFON (+ 381 21)

ODSEK ZA ANGLISTIKU

459-483, 485-38-52

ODSEK ZA GERMANISTIKU

459-276, 459-277, 485-38-60

ODSEK ZA ISTORIJU

458-577, 485-38-60

ODSEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

458-659, 485-39-57, 485-39-73

ODSEK ZA MEDIJSKE STUDIJE

455-602, 485-39-17

ODSEK ZA PEDAGOGIJU

450-419, 485-39-19

ODSEK ZA PSIHOLOGIJU

458-948, 485-39-19

ODSEK ZA ROMANISTIKU

458-688, 485-38-73

ODSEK ZA RUMUNISTIKU

459-484, 485-38-73

ODSEK ZA RUSINISTIKU

454-484, 485-38-67

ODSEK ZA SLAVISTIKU

459-627, 485-38-67

ODSEK ZA SLOVAKISTIKU

455-046, 485-38-92

ODSEK ZA SOCIOLOGIJU

459-522, 485-38-52

ODSEK ZA SRPSKI JEZIK I LINGVISTIKU

459-626, 459-275, 485-38-67

ODSEK ZA SRPSKU KNјIŽEVNOST

450-597, 485-39-17

ODSEK ZA FILOZOFIJU

459-279, 485-38-60

ODSEK ZA HUNGAROLOGIJU

458-673, 485-38-78

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu