UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Nostrifikacija stranih školskih isprava
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Prijavljivanje na više studijskih programa
 Spisak svih prijavljenih kandidata po redosledu želja
 Spisak kandidata za upis preko afirmativnih mera
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis > Prvi konkursni rok >

Spisak svih prijavljenih kandidata po redosledu želja - upis 2019/20.

 

 

Molimo vas da eventualne prigovore na tačnost matičnih podataka, tačnost unetih bodova iz srednje škole i dopunskih programa (želјe) prijavite referentima u Studentskoj službi pre polaganja prijemnog ispita.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu