UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Telefoni i mejlovi za dodatne informacije

Dodatne informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispita za upis u I godinu osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu mogu se dobiti na sledeće mejlove i brojeve telefona:

Studentska služba - telefoni i mailovi

Odsek za anglistiku
(+381 21) 485-38-52
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs

Odsek za filozofiju
(+381 21) 485-38-60
E-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs

Odsek za germanistiku
(+381 21) 485-38-60
E-mail: german@ff.uns.ac.rs

Odsek za hungarologiju
(+381 21) 485-38-78
E-mail: hungar@ff.uns.ac.rs

Odsek za istoriju
(+381 21) 485-38-60
E-mail: istorija@ff.uns.ac.rs

Odsek za komparativnu književnost
(+381 21) 485-38 73
E-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs

Odsek za medijske studije
(+381 21) 485-39-17
E-mail: zurnal@ff.uns.ac.rs

Odsek za pedagogiju
(+381 21) 450-419, 485-39-19
E-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs

Odsek za psihologiju
(+381 21) 458-948, 485-39-19
E-mail: psiholog@ff.uns.ac.rs

Odsek za romanistiku
(+381 21) 458-688, 485-38-73
E-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs

Odsek za rumunistiku
(+381 21) 485-38-98, 485-38-73
E-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs

Odsek za rusinistiku
(+381 21) 485-38-91, 485-38 67
E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs

Odsek za slavistiku
(+381 21) 485-38-67
E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs

Odsek za slovakistiku
(+381 21) 455-046, 485-38-92, 485-38-93
E-mail: slovaci@ff.uns.ac.rs

Odsek za sociologiju
(+381 21) 485-38-52
E-mail: sociolog@ff.uns.ac.rs

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
(+381 21) 459-626, 485-38-67
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs

Odsek za srpsku književnost
(+381 21) 485-39-17
E-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu