UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Izbor stranog jezika

UPIS MASTER STUDIJE

UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Treći dan prijave kandidata - upis 2018/19.

Studijski program
Prijavljeno treći dan
Prijavljeno ukupno
 

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

5

31

 

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

1

2

 

Srpska književnost i jezik

6

46

 

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

2

11

 

Engleski jezik i književnost

26

167

 

Nemački jezik i književnost

12

68

 

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

6

24

 

Ruski jezik i književnost

2

22

 

Mađarski jezik i književnost

1

10

 

Slovački jezik i književnost

0

3

 

Rumunski jezik i književnost

0

5

 

Rusinski jezik i književnost

0

1

 

Istorija

21

62

 

Pedagogija

13

90

 

Psihologija

37

280

 

Sociologija

4

26

 

Filozofija

3

13

 

Žurnalistika

21

94

 

Socijalni rad

19

86

 

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

2

9

 

UKUPNO

181

1050

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu