UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Telefoni
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
    Izbor stranog jezika

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Uputstvo za sprovođenje konkursa - Upis pripadnika Romske nacionalne manjine

Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine   

         Ulaz:

 1. Kandidati prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije na konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2016/2017. godinu, a žele da se upišu u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine, prilažu visokoškolskoj ustanovi i sledeća dokumenta:
  • izjavu u pisanoj formi da je romske nacionalnosti (model izjave objavlјen na sajtu fakulteta);
  • preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine (model preporuke objavlјen na sajtu fakulteta)
 2. Upis na visokoškolsku ustanovu u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u okviru kvote do 1% može da ostvari student koji je položio prijemni ispit.
 3. Posle završenog polaganja prijemnih ispita/ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, objavlјivanja konačnih rang lista na visokoškolskim ustanovama, kandidate iz tačke 1., koji se nisu kvalifikovali za upis a položili su prijemni ispit/ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je  odobreno Odlukom Vlade.
 4. Fakulteti su u obavezi da priložena dokumenta koriste samo u ovu svrhu i da ih čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

         Praćenje

 1. Prilikom upisa na više godine studija, studenti koji su se upisali preko Programa afirmativne akcije uklјučivanja Roma u obrazovni sistem u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, se ne rangiraju sa ostalim studentima već zadržavaju budžetski status ako ostvare 36 ESPB u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju;
 2. Fakultet je dužan da u svom informacionom sistemu vodi evidenciju o studenatima koji su kroz Program afirmativne mere upisali prvu godinu studija i ostvarili pravo na finansiranje iz budžeta;
 3. Studenti koji su se upisali preko Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta imaju pravo na smeštaj i ishranu prema uslovima Konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata, za školsku 2016/2017. godinu.

Preporuka
Izjava 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu