UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Žiro račun

Broj žiro računa Filozofskog fakulteta: 840-1712666-26
Broj modela: 97

Poziv na broj
Odsek za srpski jezik i ligvistiku: 9501
Odsek za srpsku književnosti jezik: 9202
Odsek za komparativnu književnost: 8903
Odsek za anglistiku: 8604
Odsek za germanistiku: 8305
Odsek za slavistiku: 8006
Odsek za romanistiku: 7707
Odsek za hungarologiju: 7408
Odsek za slovakistiku: 7109
Odsek za rumunistiku: 6810
Odsek za rusinistiku: 6511
Odsek za istoriju: 6212
Odsek za pedagogiju: 5913
Odsek za psihologiju: 5614
Odsek za sociologiju (uplata i za grupu Socijalni rad): 5315
Odsek za filozofiju: 5016
Odsek za medijske studije: 4418

Žiro račun se koristi za:

  • uplatu naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita
  • uplatu naknade troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
  • uplatu prve rate za samofinansirajuće studente
  • uplatu za indeks

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu