UPIS OSNOVNE STUDIJE
   Informator
   Pravilnik o upisu
   Otvorena vrata i pripremna nastava
   Kontakti
   Žiro račun za prijavu i upis
   Dokumenta za prijavu
   Prvi konkursni rok
  Konkurs
  Raspored polaganja
  Lista prijavljenih
      kandidata/učionice
  Preliminarna rang lista
  Konačna rang lista
   Drugi konkursni rok
   Dokumenta za upis
   Opšte odredbe
   Uputstvo za sprovođenje konkursa
    Upis studenata sa invaliditetom
    Upis pripadnika Romske nacionalne manjine
   Afirmativne mere

 

UPIS MASTER STUDIJE


UPIS DOKTORSKE STUDIJE

   

Početna > Upis >

Žiro račun

UPLATE ZA PRIJAVU NA KONKURS i PRIJEMNE ISPITE, TROŠKOVE UPISA, 1. RATU ŠKOLARINE I INDEKS

ŽIRO RAČUN FILOZOFSKOG FAKULTETA 840-1712666-26
Broj modela: 97

Poziv na broj
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost: 9501
Srpska filologija u kontaktu: 9501
Srpska književnost i jezik: 9202
Komparativna književnost: 8903
Engleski jezik i književnost: 8604
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom: 8604
Nemački jezik i književnost: 8305
Ruski jezik i književnost: 8006
Francuski jezik i književnost: 7707
Mađarski jezik i književnost: 7408
Slovački jezik i književnost: 7109
Rumunski jezik i književnost: 6810
Rusinski jezik i književnost: 6511
Istorija: 6212
Pedagogija: 5913
Psihologija: 5614
Sociologija: 5315
Filozofija: 5016
Žurnalistika: 4418
Socijalni rad: 3222

Žiro račun se koristi za:

  • uplatu naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita
  • uplatu naknade troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
  • uplatu prve rate za samofinansirajuće studente
  • uplatu za indeks

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu