Početna > Vesti>

Republika Srbija
MINISTARSTVO PROSVETE
Broj: 680-00-00556/2010-06
Datum: 09.09.2010.
B e o g r a d
Nemanjina 22-26
gm

 

UNIVERZITET U NOVOM SADU
– prof. dr Miroslav Vesković, rektor –

                                                                                                                                                            21000 NOVI SAD
                                                                                                                                                            Trg Dositeja Obradovića 5

 

Nagrada za diplomski rad o Konstantinu Velikom, Peruđa, Italija

Obaveštavamo Vas da su dekan Fakulteta za književnost i filosofiju u Peruđi, prof. Đorđo Bonamente, princ Piko di Montenero i grof Đankarlo Finoki, prilikom sastanka u Ambasadi Republike Srbije u Rimu, izneli predlog da Konstantinovski red vitezova, zajedno sa Narodnom bankom iz Spoleta i Univerzitetom u Peruđi , ustanovi nagradu za diplomski rad o Konstantinu Velikom.

Izbor najboljeg srpskog rada izvršiće komisija u Srbiji. Budući da je Univerzitet u Peruđi državni, želja je organizatora da laureati budu studenti državnih univerziteta u Republici Srbiji. U prilogu dostavljamo informaciju o nagradi za diplomski rad o Kopstantinu Velikom.

Obaveštavamo, takođe, da će se, povodom obeležavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, tokom 2011. godine, u organizaciji Univerziteta u Peruđi, održati seminar o Konstantinu Velikom, uz podršku i učešće svetskih konstantinologa, uključujući i govornika iz Republike Srbije.

POMOĆNIK MINISTRA                                                                                                  MINISTAR
Vesna Fila                                                                                                                   Prof. dr Žarko Obradović

Prilog:
- informacija o nagradi za diplomski rad o Konstantinu Velikom


Radni prevod
- Nagrada za diplomski rad KONSTANTIN VELIKI

Univerzitet u Peruđi, Ambasada Srbije u Italiji, Nemanjićko-konstantinovski red pravoslavnog obreda i Banca Popolare dl Spoieto nude dve nagrade za diplomski rad na teme vezane za Konstantina Velikog.
Iznos novčanih nagrada, koje stavlja na raspoiaganje Banca Popoiare di Spoleto, je € 2.000 po nagradi.
Konkurs je otvoren za italijanske i srpske građane koji su stekli ili će steći univerzitetsku (ili ekvipolentnu) diplomu (četvorogodišnju ili rnaster) u periodu 1. januar 2009 - 1 mart 2011. Molbe, sa priloženom univerzitetskom diplomom i kopijom dipiomskog rada, bi trebalo da se dostave Komisiji do 15, aprila 2011. na adresu: dr. Fabio Guasticchi, Dipartimento di Scienze Storiche - Via A. Pascoli 20, Perugia. Komisiju koja će ocenjivati radove sastavijaće dva profesora sa Univerziteta u peruđi, jedan predstavnik Ambasade Srbije u Italiji, jedan predstavnik banke Banca Popolare di SpoSeto i jedan predstavnik Konstantinovskog reda.
Dodela nagrada će se održati u Peruđi, u junu.2011, godine, u sedištu banke Banca popolare di SpoSeto, Corso Vannucci di Perugia.

Predsednik banke
Banca Popolare di Spoleto

SARI Princ Luigi Maria Picco
Konstantinovski red

Ambasada Srbije

Rektor
Univerziteta u Peruđi

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu