Početna > Vesti>

Noć istraživača

Poštovani,

Čast nam je da vas obavestimo da je Fakultet tehničkih nauka sa partnerima u poslednjem pozivu programa Evropske komisije “FP7-People” uspešno aplicirao i dobio projekat Noć istraživača 2010.
Kroz ovu manifestaciju, Srbija će se pridružiti evropskoj porodici i biti jedna od 32 zemlje u kojoj se organizuje Noć istraživača, a Novi Sad jedan od 240 gradova u Evropi i jedini u Srbiji u kome će se 24. septembra održati ova manifestacija.
Cilj prve “Noći istraživača” u Srbiji, pod sloganom Svi smo mi istraživači!, je da skrene pažnju na istraživače i poziv istraživača, da pokaže da su naučnici obični ljudi sa veoma interesantnim poslom, da poput ljudi drugih profesija, doprinose opštem društvenom i ekonomskom razvoju. Javnost će imati priliku da upozna istraživače u njihovim svakodnevnim aktivnostima, bez tajni i predrasuda da se radi o komplikovanom i nedostupnom poslu. Posetioci će moći bolje da razumeju nauku, da dođu u kontakt sa opremom i uređajima, ali pre svega da se sretnu licem u lice sa naučnicima.
U skladu sa opštim ciljevima ove evropske inicijative, projekat Svi smo mi istraživači! postavlja kao glavni cilj unapređenje i javno priznanje istraživača i njihove uloge u društvu, kao i podsticanje mladih ljudi u Srbiji da se upuste u naučnu karijeru.
U tom kontekstu, ciljevi projekta su:

  • Pružiti priliku javnosti da se upozna sa istraživačima i da otkrije nepoznate strane njihovog života i rada.
  • Podizanje javne svesti o doprinosu istraživača društvu, napretku i razvoju.
  • Istaći podršku EU istraživačima, a naročito nove mogućnosti za istraživače u Srbiji u procesu približavanja naše zemlje Evropskoj uniji.
  • Približiti nauku i naučnu karijeru mladim ljudima.

Noć istraživača će se 24. septembra 2010. godine održati u Sportskom poslovnom centru Vojvodina u Novom Sadu i pružiće jedinstvenu priliku javnosti da komunicira i zabavi se sa istraživačima tokom celog dana. Do sada je u osmišljavanje programa uključen veliki broj istraživača sa Univerziteta u Novom Sadu, ali i iz šire naučne zajednice. Kako bi prva Noć istraživačabila što uspešnija, ovom prilikom Vas molimo da uzmete aktivno učešće u realizaciji ovog događaja, tako što ćete odrediti najinteresantnije projekte sa Vaših Fakulteta koje ćete prikazati građanima Novog Sada.
Ciljna grupa projekta su sve starosne grupe i obrazovni profili, a očekujmo više od 5 hiljada posetilaca i značajnu pažnju medija. 
Za što uspešniju realizaciju zamišljenih eksperimenata organizatori će obezbediti neophodnu infrastrukturu (struju, internet i slično) kao i određeni potrošni materijal.
Da bismo što bolje isplanirali i najavili ceo događaj i bili u mogućnosti svima da izađemo u susret, molimo Vas da nas obavestite o potrebama vezanim za vaše eksperimente i prezentacije, kao i da u kratkim crtama opišete eksperimente koje ćete izvoditi. Formulari za prijavu učešća i eksperimenata, kao i više informacija o događaju možete pogledati na veb prezentaciji: www.nocistrazivaca.rs.

Rok za prijavu je 10. septembar.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Aleksandru Gak, menadžera za odnose s javnošću Fakulteta tehničkih nauka na brojeve telefona (065) 9888 876 i (021) 4852 061 ili putem e-maila: agak@uns.ac.rs i aleksandra.gak@gmail.com.

 

Željko Tekić, koordinator projekta
e-mail: zeljko.tekic@yahoo.com                  
mobilni: 063.464.090

 

Organizatori:
Fakultet tehničkih nauka
Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – lokalni komitet Novi Sad
Kreativno edukativni centar

Podrška:
Univerzitet u Novom Sadu


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu