Početna > Vesti>

Početak kursa persijskog jezika

Svečano otvaranje fakultativnog početnog kursa persijskog jezika i projekcija kratkog filma o Iranu biće u subotu, 23. novembra u 12 časova u Kino sali Filozofskog fakulteta, te pozivamo polaznike kursa i sve zainteresovane da prisustvuju ovom događaju. Polaznicima kursa će ovom prilikom biti podeljeni i udžbenici.

Kurs persijskog jezika će trajati do početka juna, a nastava će se održavati subotom (prvi čas će biti održan u nedelju, 1. decembra 2013.) po sledećem rasporedu:

PRVA GRUPA, 41/I, 12 - 15h
DRUGA GRUPA, 41/1, 15.15 – 18.30h

(U slučaju da vam više odgovara raspored grupe u koju niste raspoređeni, potrebno je da sami pronađete nekoga iz te grupe ko bi bio voljan da se zameni sa vama.)

Na kraju kursa, uspešni polaznici će dobiti diplome Kulturnog centra Irana koje će im biti uručene na izletu organizovanom povodom završetka kursa. Najbolji studenti će imati mogućnost da pohađaju kurs jezika u Iranu.

Kurs je besplatan za sve studente i zaposlene na Univerzitetu u Novom Sadu. Za sve ostale zainteresovane, ukupna cena kursa je 7.000 RSD.

Podaci za uplatu:
Račun: 840-1712666-26p
Broj modela: 97
Poziv na broj:  438004717

Uplata je moguća u 2 jednake rate:
PRVA rata – do 13. decembra 2013. (uplatnicu predati u Kancelariji za međunarodnu saradnju  do 18. decembra, u periodu 9-15 časova)
DRUGA rata – do 15. januara 2014. (uplatnicu predati u Kancelariji za međunarodnu saradnju  do 20. januara, u periodu 9-15 časova)
Kancelarija za međunarodnu saradnju se nalazi u sobi br. 18 na mezaninu.
Važno je napomenuti da Centar za jezike nije u mogućnosti da vrati uplaćen novac ukoliko odustanete od časova.

Centar za jezike

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu