Početna > Vesti>

Centar za mađarski jezik Odseka za hungarologiju organizuje kurseve mađarskog jezika kao stranog

Centar za mađarski jezik Odseka za hungarologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuje kurseve mađarskog jezika kao stranog.
Od oktobra 2013. godine će se prema poslovniku i programu Centra za mađarski jezik i na osnovu odobrenja Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta od 13. 09. 2013. godine organizovati nastava za početni, napredni i (po potrebi) viši nivo jezičke kompetencije.

Prijava kandidata:
Prijava kandidata počinje 30. septembra 2013. godine. Sve potrebne informacije možete dobiti telefonom na broj: 48-53-878 ili 458-673, putem imejla Odseka za mađarski jezik: hungar@ff.uns.ac.rs, ili lično na Odseku za hungarologiju (Filozofski fakultet, soba br. 125/2,5 ulica Dr Zorana Đinđića 2).
Formiranje grupa će se obaviti do 10. oktobra kada bi trebalo da počne nastava.

Program:

  1. Program kursa (mađarski)
  2. Program kursa (srpski)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu