Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
   
 

Nikola Šuković

 

engleski jezik

 

Zorica Puškar

346

engleski jezik

 

Vesna Dejić

358

engleski jezik

 

Jovana Kovačević

369

engleski jezik

 

Nikola Kasalica

392

engleski jezik

 

Milanka Nikić

393

engleski jezik

 

Jelena Faranov

402

engleski jezik

 

Snežana Zeković

403

engleski jezik

 

Jelena Isailović

404

engleski jezik

 

Martina Ćetković

404

engleski jezik

 

Sonja Vejnović

407

engleski jezik

 

Višnja Jerković

409

engleski jezik

 

Anica Đokić

410

engleski jezik

 

Tamara Borojević

411

engleski jezik

 

Maja Jerković

412

engleski jezik

 

Kristina Koh

416

engleski jezik

 

Sonja Čukić

418

engleski jezik

 

Miroslava Dašić

419

engleski jezik

 

Kristina Vučetić

421

engleski jezik

 

Stanko Vlaški

309

filozofija

 

Goran Rujević

 

filozofija

 

Andrea Ratković

377

filozofija

 

Slađana Stevanović

356

istorija

 

Sanja Jevtić

357

istorija

 

Petar Atanacković

367

istorija

 

Danijela Živković

381

nemački jezik

 

Slađana Filipović

282

pedagogija

 

Marijana Nedić

283

pedagogija

 

Dejana Ljaljić

284

pedagogija

 

Ivana Stefanović

286

pedagogija

 

Danijela Grabež

287

pedagogija

 

Dušica Vukadinović

288

pedagogija

 

Mirjana Tomić

289

pedagogija

 

Dragana Radišić

290

pedagogija

 

Radmila Pjevalica

291

pedagogija

 

Dijana Tomasević

292

pedagogija

 

Zdenka Majorski

293

pedagogija

 

Sanja Lukić

294

pedagogija

 

Anka Milošević

295

pedagogija

 

Jelena Čotrić

296

pedagogija

 

Jovana Stanisavljev

297

pedagogija

 

Tijana Francuz

298

pedagogija

 

Jasna Veličković

299

pedagogija

 

Ivana Ćosić

300

pedagogija

 

Milana Ilešević

301

pedagogija

 

Neda Novaković

302

pedagogija

 

Milica Vuković

303

pedagogija

 

Darinka Terzić

305

pedagogija

 

Dušanka Milovanović

306

pedagogija

 

Dragana Bubulj

307

pedagogija

 

Jelena Bisenić

308

pedagogija

 

Olivera Mihajlović

360

pedagogija

 

Jasmina Bajić

361

pedagogija

 

Stanislava Marić Jurišić

365

pedagogija

 

Dragana Stanić

413

pedagogija

 

Sanja Krivokuća

280

pedagogija

 

Ljiljana Gačić

52

anglistika

 

Teodora Grozdanov

119

sociologija

 

Bojana Kovačević

342

sociologija

 

Ana Bilinović

363

sociologija

 

Lidija Terek

366

sociologija

 

Mirjana Veselinović

317

srpska književnost

 

Ivana Mijić

318

srpska književnost

 

Vučević Nemanja

319

srpska književnost

 

Snežana Kesić

320

srpska književnost

 

Sanja Držaić

321

srpska književnost

 

Ljljana Bajac

323

srpska književnost

 

Jelena Antić

324

srpska književnost

 

Milena Maričić

325

srpska književnost

 

Ivana Miljak

326

srpska književnost

 

Milica Ivanković

372

srpska književnost

 

Aleksandra Jakšić

374

srpska književnost

 

Ivana Kamenarac

379

srpska književnost

 

Živka Svirčev

383

srpska književnost

 

Dragana Tabački

384

srpska književnost

 

Tatjana Đurđevac

385

srpska književnost

 

Branislava Rastović

387

srpska književnost

 

Enisa Avdović

41

srpska književnost

 

Jasna Maćaš

388

srpska književnost

 

Julijana Novaković

389

srpska književnost

 

Bojana Đorojević

390

srpska književnost

 

Nada Maričić

391

srpska književnost

 

Boško Živanović

314

srpski jezik

 

Valentina Kegelj

327

srpski jezik

 

Vanja Rakić

329

srpski jezik

 

Jelena Kovačević

331

srpski jezik

 

Ivana Čančar

333

srpski jezik

 

Branislava Oljača

335

srpski jezik

 

Sanja Kozomora

336

srpski jezik

 

Kristina  Svitlica

338

srpski jezik

 

Marijana Sekulić

339

srpski jezik

 

Ana Kukolj

340

srpski jezik

 

Tijana Miljević

349

srpski jezik

 

Ivan Knjižar

350

srpski jezik

 

Maja Đurić

351

srpski jezik

 

Miljana Iličić

352

srpski jezik

 

Tanja Krstić

353

srpski jezik

 

Jadranka Karakašević

354

srpski jezik

 

Ivana Kovačević

355

srpski jezik

 

Milica Pjevac

375

srpski jezik

 

Darjana Pelemiš

315

žurnalistika

 

Snježana Ognjenović

316

žurnalistika

 

Nataša Zlatanov

343

žurnalistika

Studentska služba
21.10.2014.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu