Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
   

1

Avlijaš Alaksandra

FJ 9/10

2

Agoč Suzana

EJ 42/11

3

Azaševac Marina

NJ 21/10

4

Arbutina Dalibor

IS 43/11

5

Babajić Želјko

FL 14/10

6

Barać Milica

ZU 30/11

7

Borković Sofija

ZU 15/11

8

Bubalo Dragana

EJ 62/11

9

Vasilјavić Vanja

EJ 22/10

10

Vasilјavić Teodora

ZU 36/11

11

Vejin Slađana

PG 55/11

12

Vladisavlјević Sanja

PG 44/10

13

Vlačić Aleksandra

SC 36/09

14

Vranić Aleksandra

EJ 41/10

15

Vukmirović Vukašin

IS 3/11

16

Gavrilov Marija

SC 25/10

17

Gemović Anđelka

EJ 11/11

18

Gombar Srđan

EJ 43/11

19

Grbić Milica

SF 30/11

20

Despić Marija

PG 72/10

21

Dragičević Nataša

ZU 60/10

22

Đemrovski Jan

IS 2/11

23

Đilas Milica

ZU 26/11

24

Đukić Sanja

SF 29/11

25

Đurđević Nataša

NJ 27/10

26

Đurin Marina

PG 794/07

27

Žarić Stefan

KK 8/10

28

Živanović Jelena

Sf 28/11

29

Živković Marija

SK 185/06

30

Zličić Slađana

ZU 34/11

31

Ivanović Marina

EJ 33/11

32

Ilić Ljilјana

Sj 20/11

33

Imrić Sanja

ZU 61/10

34

Jeličić Saška

ZU 10/11

35

Jeftić Jovana

NJ 8/10

36

Jovičić Jelena

EJ 38/11

37

Jocović Olјa

ZU 51/11

38

Kikanović Brankica

PG 71/10

39

Knežević Aleksandra

EJ 25/11

40

Kondić Tatjana

PG 60/10

41

Kričković Sanja

PG 808/06

42

Krmar Nađa

EJ 8/11

43

Krstić Jelena

PG 74/10

44

Krstić Kristina

PG 38/08

45

Kurdulјa Tanja

PS 41/10

46

Lazić Bojan

FL 640/06

47

Lalić Dragana

Sf 6/10

48

Lujić Darko

IS 39/10

49

Ljubinković Marijana

PG 38/09

50

Maksimović Tanja

SF 7/08

51

Maletić Marina

EJ 23/11

52

Marković Vladislava

PS 111/07

53

Marković Petar

IS 30/09

54

Marković Tanja

FJ 3/08

55

Matijević Lana

EJ 80/11

56

Milenković Marko

EJ 36/11

57

Milošev Tamara

SC 965/06

58

Milošević Aleksandra

ZU 69/11

59

Miodragović Katarina

Sc 9/11

60

Mirić Sandra

SK 37/07

61

Mitić Tanja

ZU 32/11

62

Mitrić Marina

PG 55/10

63

Mihalјuk Ana

EJ 39/11

64

Mišković Danijela

EJ 7/10

65

Miščević Uroš

IS 40/10

66

Momčilović Maja

PG 1043/07

67

Munjin Andrea

EJ 35/09

68

Nađ Cecilija

ZU 16/10

69

Namliđi Anita

NJ 10/08

70

Nedić Ivana

EJ 72/10

71

Nestrović Jelena

SF 52/11

72

Nimčević Vladimir

IS 6/10

73

Novković Obrenija

SF 16/09

74

Novotni Andrea

PS 2/09

75

Ognjanović Kristina

ZU 41/09

76

Pavićević Milica

SC 24/10

77

Popović Neda

Ej 51/11

78

Radovanović Vladimir

IS 76/09

79

Roksandić Ivana

EJ 9/11

80

Sabo Timea

EJ 13/11

81

Sekulić Ivana

EJ 46/11

82

Smilјanić Glorija

SK 31/10

83

Smilјanić Dragana

NJ 2/11

84

Sreharski Ana

IS 61/09

85

Stamenković Ivana

EJ 736/07

86

Stanković Milica

PG 11/08

87

Stefanović Bojana

FJ 34/09

88

Stojanović Maja

NJ 27/11

89

Tadić RAda

PG 14/10

90

Teofilović Svetlana

Ej 23/10

91

Tot Toibor

IS 10/11

92

Trivanović Dragana

EJ 668/07

93

Trkulјa Milan

EJ 539/06

94

Usanović Ana

FJ 18/10

95

Fekete Noemi

SF 1/11

96

Crepulјa Sanja

EJ 14/11

97

Cucić Ana

EJ 44/11

98

Čanaglić Staša

EJ 18/11

99

Džebić Nataša

SK 8/10

100

Šagi Livia

EJ 5/11

101

Širka Martin

IS 26/09

102

Škundrić Petar

SC 38/09

103

Števkić Bojana

SC 7/08

104

Šušnjar Dajana

ZU 7/10

Studentska služba
07.12.2015.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu