Početna > Vesti>

DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA ZAKONU O UNIVERZITETU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.

Ime i prezime
   
  Komparativna književnost    
 
 1. Blaščanin Maja
   
 

Mađarski jezik i književnost

   
 
 1. Tomović Irena
 2. Halai Ildiko
 3. Fekete Agneš
 4. Varga Judit
 5. Sič Žužana
 6. Buranj Hajnalka
 7. Juhas Iboja
 8. Lašu Kornelia
   
 

Žurnalistika

   
 
 1. Jovanović Anđelka
 2. Antonić Snežana
 3. Ivanović Vanja
 4. Milešević Dragana
 5. Kaćanski Jovana
   
 

Engleski jezik i književnost

   
 
 1. Dukai Daniel
 2. Ribić Radomir
 3. Dejanović Ivana
 4. Kovačević Đuja
 5. Aćimović Igor
   
 

Rusinski jezik i književnost

   
 
 1. Baranj Sandra
   
 

Psihologija

   
 
 1. Veselinović Elizabeta
 2. Đorđević Ana
 3. Terzić Ljilјana
 4. Šimrak Goranka
 5. Ćuruvija Nedelјko
 6. Stojanović Radojka
 7. Banjac Tamara
 8. Kozić Aleksandar
 9. Zelјković Jelena
 10. Kovač Tatjana
 11. Malinović Slađana
 12. Sekulić Jelena
 13. Đanić Jasna
 14. Grubor Jelena
 15. Martinović Marina
 16. Vlajkov Nenad
 17. Popov Tapavički Dragana
 18. Vukosavlјević Maja
 19. Ivnjanin Ivana
 20. Mladenović Ivana
 21. Lazarević Valentina
 22. Buča Nevena
 23. Veselinović Ivana
   
 

Filozofija

   
 
 1. Kotuš Ana
 2. Hornung Renata
 3. Sabo Andrea
 4. Lužija Jelena
 5. Popović Jasmina
 6. Domanović Duško
 7. Josipović Jelena
   
 

Srpska književnost i jezik

   
 
 1. Džaver Azija
 2. Petrović Anica
 3. Milovac Zorana
 4. Mrmoš Bilјana
 5. Petrović Srđana
 6. Vojnović Jelena
 7. Vukadinović Tatjana
 8. Nikolić Jelena
 9. Šipošević Svetlana
 10. Vujović Nataša
 11. Ćulum Stojanka
 12. Krstović Ivana
 13. Mihajlović Nada
 14. Milivojević Mirko
 15. Perović Milena
 16. Trbojević Nemanja
 17. Vukojev Olgica
 18. Stanojković Pavle
 19. Milković Nađa
 20. Šinik Marica
 21. Arčaba Tatjana
 22. Macura Mirjana
   
 

Istorija

   
 
 1. Tošković Nikola
 2. Ušćebrka Marko
 3. Čutura Zoran
 4. Pjevač Nikola
 5. Gazibarić Jasmina
 6. Nedelјkov Vladimir
 7. Sikimić Marko
 8. Vukobratović Mirela
 9. Tomašević Bilјana
 10. Tomić Aleksandra
 11. Ranimirov Ivana
 12. Lakić Vladimir
 13. Bosančić Nikola
 14. Damjanović Tihomir
 15. Ćalasan Dragica
 16. Drozdik Aleksandar
 17. Novaković Aleksandar
 18. Lukač Milka-Maja
 19. Gubik Kristina
 20. Nedelјković Olјa
   
 

Ruski jezik i književnost

   
 
 1. Lepir Tamara
 2. Milјenović Tatjana
 3. Matković natalija
 4. Ivković Borislava
 5. Alimpić Jovanka
 6. Mitrić Vera
   
 

Francuski jezik i književnost

   
 
 1. Lakić Ivana
 2. Popadić Dušica
 3. Vranjić jelena
 4. Jovanović Snežana
 5. Gobec Sonja
 6. Joksimović Andrijana
 7. Alimpić Marija
 8. Brković Dušica
 9. Eganović Anka
 10. Vujić Jelena
 11. Mirčeska Mirjana
   
 

Sociologija

   
 
 1. Mirić Dragana
 2. Jovančić Milana
 3. Polovina Boris
 4. Ilić Jelena
 5. Jović Bilјana
 6. Savić Sava
 7. Đeri Norbert
 8. Dobrički Vladimir
 9. Varga Deneš
 10. Bjelobaba Darko
 11. Bijelić Dušanka
 12. Rakić Bilјana
 13. Ćumura Ljilјana
 14. Medojević Milica
 15. Kosta Aleksandra
 16. Nađ Agota
 17. Milatović Vladan
 18. Odžić Dragan
 19. Šošić Jelena
 20. Tornjanski Goran
 21. Trivanović Jelena
   
 

Nemački jezik i književnost

   
 
 1. Subić Siniša
 2. Jovanović Miloš
 3. Stamenković Đorđe
   
 

Srpski jezik i književnost u odelјenjima za nacionalne manjine

 
 1. Ćojanović Jovana
 2. Graovac Jasmina
 3. Ševo Dragana
 4. Vrandečić Zlata
 5. Obradović Olivera
   
 

Srpski jezik jezik i književnost

   
 
 1. Zdravković Dragana
 2. Grulović Vesna
 3. Karać Dubravka
 4. Varga Valerija
 5. Mišković Dragana
 6. Mikalački Adela
 7. Pilipović Dragana
 8. Bosnić Živka
 9. Krnić Jelena
   
 

Pedagogija

   
 
 1. Đorđević Aleksandar
 2. Petković Bojana
 3. Jegdić Dragana
 4. Ružičić Bilјana
 5. Bala Ivana
 6. Prpić Tatjana
 7. Pečurica Olga
 8. Trifunović Tanja
 9. Danilovac Milica
 10. Biberdžić Marija
 11. Marković Ivana
 12. Tadić Bilјana
 13. Belčovska Ljupka
 14. Dedić Jovana
 15. Vukasović Ivana
 16. Šerer Marijana
 17. Vunjak Robert
 18. Pejkanović Aleksandra
 19. Grubačić Sonja
 20. Vemić Jadranka
 21. Bulatović Luna
 22. Mudrinski Aleksandra
 23. Murgaški Jasna
 24. Šalbut Vladimir
   
 

Slovački jezik i književnost

   
 
 1. Durman Dušan
   

Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!!!

Studentska služba
14.01.2015.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu