Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
Ime i prezime
   
 
 1. Adamović Saša
 2. Andrić Jasmina
 3. Antić Aleksandar
 4. Babić Goran
 5. Bajazetov Biserka
 6. Banjac Marija
 7. Belјička-Karlaš Jarmilka
 8. Bjelić Sanja
 9. Bjelica Marija
 10. Bogojević Sanja
 11. Bogunović Petar
 12. Božić Vera
 13. Božić Jovica
 14. Bosanac Vanja
 15. Vasić Ljubica
 16. Veličković Jelena
 17. Vlahović Goran
 18. Vujnović Tatjana
 19. Vukadinović Aleksandra
 20. Vukelić Kristina
 21. Vukićević Jelena
 22. Vuković Sanja
 23. Vučković Maja
 24. Glavinić Gordana
 25. Grbić Slobodan
 26. Dautović Amela
 27. Dikić Ivana
 28. Dimić Žarko
 29. Domazet Nevenka
 30. Draganović Tatjana
 31. Drezgić Ana
 32. Đukanov Sabrina
 33. Đukin Nenad
 34. Đurić Vanja
 35. Đuričić Maja
 36. Evdić Želјko
 37. Živanović Miladin
 38. Živkov Slađana
 39. Živković Vesna
 40. Zarifović Branka
 41. Zečević Stoja
 42. Zotova Ana
 43. Isakov Siniša
 44. Jakovlјević Đorđe
 45. Jelačić Snežana
 46. Jerković Dunja
 47. Jeftenić Dražen
 48. Jovanović Jelena
 49. Jovanović Marija
 50. Jovetić Branko
 51. Josić Miroslav
 52. Kapelan Jasna
 53. Karanjac Nataša
 54. Kardoš Aleksandra
 55. Kartag Šarolta
 56. Kartalija Nebojša
 57. Kovačević Želјka
 58. Kovačević Olivera
 59. Korhec Čaba
 60. Krunić Jelena
 61. Kuzmanović Jelena
 62. Kutaši Adrijana
 63. Kutaši Laura
 64. Lazić Jasenka
 65. Lajko Marija
 66. Lužajić Nikolina
 67. Lukač Branko
 68. Madara Aron
 69. Maj Ivana
 70. Majstorović Borka
 71. Majstorović Jelena
 72. Maksimović Bilјana
 73. Maluckov Nela
 74. Marić-Međugorac Vesna
 75. Marković Bojana
 76. Marković Mirjana
 77. Markota Dijana
 78. Matović-Cupara Stana
 79. Merdžan-Radojčić Milena
 80. Milanković Nataša
 
 1. Miletić Borislav
 2. Miletić Dunja
 3. Milić Ivana
 4. Milojković Tatjana
 5. Minić Jadranka
 6. Mitić Lenka
 7. Mitrović Elizabeta
 8. Mihajlović Jadranka
 9. Mlađenović Ana
 10. Morison Aneta
 11. Mrkonjev Marina
 12. Neckov Snežana
 13. Nikodijević Nina
 14. Nikolić Aleksandar
 15. Novakov Radivoj
 16. Ovuka Maja
 17. Orlović Vanja
 18. Pavlica Sanja
 19. Pavlović Frederika
 20. Perišić Jelena
 21. Petrović Bilјana
 22. Pisarev Nastasija
 23. Plemić Petar
 24. Popadić Dragana
 25. Pop-Jovanov Marijana
 26. Popović Aleksandar
 27. Popović Ljubica
 28. Prelić Vladan
 29. Radišić Višnja
 30. Radišić Nikola
 31. Radojčić Bojana
 32. Rađenović Milica
 33. Ristivojević Borislava
 34. Ristić Jelena
 35. Ristić Slavica
 36. Ristović Snežana
 37. Rupić Nikola
 38. Sabo Danijela
 39. Sekulić Smilјa
 40. Sikimić Ivana
 41. Srdanović Branislav
 42. Sremčević Mirjana
 43. Stanišić Jelena
 44. Stanojević Nenad
 45. Starović Nemanja
 46. Stefanović Milena
 47. Stojanović Maja
 48. Stojanović Mirjana
 49. Stojšin Milena
 50. Stojšin Tanja
 51. Stojšić Dunja
 52. Skorić Snežana
 53. Tijanić Stevan
 54. Tomić Aleksandra
 55. Tomić Danijel
 56. Toplićan Milica
 57. Tošić Nikola
 58. Trakić Nevena
 59. Trivković Jelena
 60. Trninić Zora
 61. Tur Darko
 62. Tucić Siniša
 63. Urošev-Palalić Olivera
 64. Filipendin Marko
 65. Holerbah Valentina
 66. Cvejić Sanja
 67. Cvetinović Tanja
 68. Čabrič-Čiča Ana
 69. Čamdžić Boban
 70. Čekerinac Olivera
 71. Čikoš Suzana
 72. Šević Jelena
 73. Šijan Tatjana
 74. Šimon Helena
 75. Šuster Kristina

Studentska služba
26.06.2015.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu