Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
Indeks
   
 

Abjanović Branislav

IM 5/10

 

Alavanja Jovana

SF 9/12

 

Aleksić Uroš

EM 43/11

 

Alterov Milica

PH 2009/13

 

Amidžić Ivana

EM 15/13

 

Andrejin Jelena

MP 18/12

 

Anđić Danijela

PH 47/13

 

Asanović Dragan

KS 27/13

 

Aćimov Danijela

SM 105/10

 

Bajus Aniko

NM 2/13

 

Barjaktarov Saška

MP 17/12

 

Barjamović Milјana

SF 3/07

 

Barna Jelena

MP 6/13

 

Bešlin Mirjana

SM 2004/13

 

Bogdanović Milica

NM 100/10

 

Božović Dragana

PH 8/14

 

Bošnjak Anamarija

MP 83/11

 

Brankov Jelena

MP 2001/13

 

Brachtl Marijana

MP 57/12

 

Brkić Duška

PM 4/08

 

Brkić Nina

PM 36/09

 

Bulajić Rade

IM 2/13

 

Bulјubašić Seada

EM 54/13

 

Bursać Marko

IM 30/12

 

Vasilјević Danijela

PH 2007/14

 

Veličković Daliborka

PH 10/14

 

Vereš Karolina

PM 27/08

 

Veselinović Dragan

FM 188/07

 

Vesić Zorana

MP 12/12

 

Vitomir Lenka

FS 101/10

 

Vlajkov Nenad

MP 2003/14

 

Vranešević Milena

KM 5/11

 

Vračarić Olјa

MP 35/10

 

Vujnović Maša

KS 40/12

 

Vukmanović Bilјana

KS 17/08

 

Vukša Ivana

PH 2012/13

 

Vulanović Jelena

EM 63/07

 

Vučić Ivana

MP 170/10

 

Gajić Jelena

KS 9/13

 

Galetin Dunja

FS 23/11

 

Glasnović Marija

FM 5/13

 

Glijaković Bilјana

EM 64/12

 

Golić Mirjana

SM 16/13

 

Grujčić Milana

MP 29/12

 

Damjanović Bojana

PH 26/13

 

Desančić Katarina

KS 4/13

 

Diklić Lana

PH 2010/13

 

Dimča Đorđel

IM 17/12

 

Dokić Marija

KM 6/13

 

Dokmanović Nebojša

MP 50/08

 

Dondić Dragan

EM 176/07

 

Dragojević Tihana

SF 22/13

 

Drakulić Nataša

KS 1/14

 

Drapić Svetlana

FS 101/11

 

Drezga Milica

MP 53/13

 

Drozgić Aeksandra

IM 2002/14

 

Dudaš Andrea

MP 14/11

 

Đember Nađa

PH 46/13

 

Đorđević Milan

FM 212/07

 

Đukelić Marijana

MP 41/12

 

Đukić Kobb Sonja

ZM 16/13

 

Đukić Marko

KS 50/13

 

Đuričić Maja

SM 2002/13

 

Đuričić Mladen

KS 20/12

 

Đurović Marina

KS 53/13

 

Živankić Tamara

KS 1/10

 

Živanović Ivana

KS 34/13

 

Živanović Maja

ZM 100/11

 

Živkov Smilјana

EM 25/13

 

Žižić Nebojša

PM 2/09

 

Žugić Ankica

KS 143/10

 

Zanini Dragana

PM 5/08

 

Zornjan Monika

EM 109/10

 

Ivković Kristina

SM 6/12

 

Ignjatović Jelena

SM 13/12

 

Ilić Jovan

KS 56/13

 

Ilić Milica

Sf 42/13

 

Isak Dragana

PH 21/14

 

Jazić Velimir

IM 24/13

 

Radošević Jelena

FS 2001/14

 

Radulović Sanja

MP 20/12

 

Rajić Milana

MP 51/13

 

Rakić Dunja

KS 46/13

 

Regodić Miodrag

EM 63/13

 

Savić Milјana

MP 88/07

 

Svera Aneta

FR 2001/12

 

Simić Dragica

MP 58/12

 

Simurdić Iva

NM 3/13

 

Slavković Tamara

KS 33/13

 

Slijepčević Senka

PH 8/13

 

Stakić Aleksandra

SM 115/10

 

StamenkoviĆ Vera

PH 18/12

 

Stamenković Ivana

EM 63/12

 

Stanišić Dijana

PH 4/13

 

Starijić Goran

ZM 4/13

 

Stojanović Grozda

MP 8/12

 

Stojanović Marijana

EM 13/13

 

Stojić Olgica

MP 6/07

 

Stojkečić Aleksandar Saša

IM 2010/13

 

Strizović Ivana

MP 15/13

 

Sudar Marija

KS 58/13

 

Tanasijević Nevena

MP 67/132

 

Tešević Dragana

FS 4/13

 

Tomić Aleksandra

KS 25/11

 

Topisirović Jelena

FS 60/13

 

Topić Gordana

PH 123/11

 

Tot Đerđ Iboja

FS 102/10

 

Trajković Marija

MP 77/11

 

Trkulјa Milan

EM 58/12

 

Ćirić Ivana

SF 21/14

 

Fazekaš Kinga Emeše

NM 2003/12

 

Furo Andor

IM 6/13

 

Hilčenko Igor

SF 39/13

 

Horvat Tatjana

SF 2002/14

 

Hristov Jelena

MP 48/10

 

Hrćan Jan

IM 6/14

 

Cvetinović Ljubica

PH 37/13

 

Cvetinović Milica

PH 48/13

 

Cvijanović Jelena

SM 3/14

 

Čaki Beata

EM 47/12

 

Čanković Tamara

SM 9/13

 

Čapo Monika

PH 5/07

 

Četić Jana

MP 28/11

 

Čolić Milјana

KS 3/13

 

Džebić Nataša

KS 12/14

 

Šarac Kosovka

EM 17/07

 

Šarnjai Monika

PH 2010/12

 

Šević Snežana

FS 30/11

 

Šešlija Sonja

FR 102/10

 

Šipovac Vesna

KS 2000/13

 

Škipina Jasmina

IM 13/13

 

Škorić Aleksandar

EM 2/11

 

Šler Dario

IM 16/13

 

Šćevak Sandra

KS 14/13

 

Šuvaković Ilinka

FS 37/13

Studentska služba
16.11.2015.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu