Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
   

1

Abutović Maja

PG 28/08

2

Adrijin Branislava

SJ 155/07

3

Babić Dragana

NJ 25/11

4

Balek Tijana

RJ 3/11

5

Bandić Jelena

RJ 5/11

6

Barta Emoke

SJ 8/11

7

Bataković Brankica

SC 25/09

8

Belušević Bilјana

SF 48/10

9

Berić Dragana

PG 9/11

10

Beronja Miloš

FJ 425/07

11

Bilai Nenad

IS 14/10

12

Boniz Angela

SJ 3/10

13

Varga Elena

SC 23/11

14

Varga Monika

FJ 367/07

15

Velјko Milan

IS 33/10

16

Vidović Olivera

IS 73/11

17

Vlajković Andrijana

SF 37/11

18

Vujatović Bojan

IS 51/09

19

Vuleković Miloš

IS 16/10

20

Golić Tanja

FL 7/11

21

Grbić Aleksandra

SC 7/09

22

Grbić Dragana

PG 37/10

23

Grbić Milica

IS 5/11

24

Grcki Danijela

KK 972/07

25

Dedeić Tatjana

SC 45/11

26

Dimić Milan

IS 12/10

27

Dimić Stefan Dimitrije

IS 28/11

28

Drenovac Aleksandra

SF 90/06

29

Drinić Bojana

SF 12/11

30

Duvnjak Vuk

IS 19/11

31

Duraki Delila

PG 64/11

32

Đorđević Želјko

IS 39/11

33

Đukić Teodora

SC 24/11

34

Đurić Svetlana

SC 558/07

35

Živković Milјana

PG 792/07

36

Zarač Žana

SF 46/08

37

Zbilјić Zorica

IS 92/10

38

Zubović Nikolina

PG 31/08

39

Ivanišević Marija

SF 33/10

40

Ilić Marija

SF 40/10

41

Ilić Nataša

IS 52/10

42

Inić Strahinja

SC 15/08

43

Jakovlјević Ana

FJ 484/06

44

Jovanović Vojkan

SF 4/09

45

Jurišić Nikolina

FJ 6/11

46

Kakusi Elvira

PG 56/10

47

Kamber Igor

ZU 44/10

48

Kanazir Dražen

SC 513/07

49

Kerkeš Igor

NJ 14/10

50

Kovač Bilјana

NJ 18/11

51

Kovač Suzana

PG 78/08

52

Kovačević Milica

PG 24/11

53

Kondić Nataša

PG 70/11

54

Kopanlija Nevena

PG 54/10

55

Kostić Miloš

EJ 74/11

56

Lazin Tanja

PG 13/11

57

Lujić Slavica

PG 25/10

58

Makivić Tatjana

SF 4/10

59

Marković Marija

PG 10/11

60

Milić Tanja

SC 15/09

61

Milićević Jovan

IS 80/10

62

Miloradov Milica

SF 7/11

63

Milutinović Tijana

SF 8/11

64

Mitrović Milica

SF 56/10

65

Nedelјković Katarina

SF 39/10

66

Nikić Milica

SF 49/11

67

Nikoletić Jana

NJ 6/10

68

Nikolić Marijana

SJ 1/11

69

Novaković Milica

SF 2/11

70

Panić Nikola

IS 15/08

71

Perić Ines

PG 64/09

72

Petrović Biserka

SF 132/06

73

Petrović Marija

PG 49/11

74

Popović Ksenija

RJ 6/11

75

Potpara Bojana

SC 45/08

76

Prica Maja

RJ 9/10

77

Projević Milana

SF 47/08

78

Pupin Nataša

SF 19/11

79

Radin Dunja

PG 49/09

80

Radovanović Marijana

SF 42/11

81

Radosavkić Jovana

ZU 3/11

82

Radulović VUk

IS 37/09

83

Rakanović Nađa

SF 6/11

84

Rašić Nina

EJ 69/09

85

Ristanović Nataša

PG 40/10

86

Savićević Nevena

PG 705/06

87

Spasić Dragana

RJ 1/10

88

Spasojević Danka

SF 26/10

89

Sretenović Lazar

IS 88/10

90

Stamenić JElena

PG 37/11

91

Stamenković Sonja

EJ 65/11

92

Stanojev Aleksandra

PG 42/10

93

Stanojević Veliborka

PG 72/08

94

Stojanović Božana

PG 25/11

95

Stojanović Maja

EJ 75/11

96

Stojković Sanja

SF 840/06

97

Tešić Savo

IS 22/10

98

Todorović Jelena

SF 17/11

99

Tošić Sara

PG 38/10

100

Uzelac Vanja

IS 27/11

101

Urbanović Marija

PG 42/08

102

Halasz Hargita

PG 22/10

103

Cvetanović Katarina

EJ 55/11

104

Čolić Andrijana

FJ 1006/08

105

Džinović Marijana

PG 63/09

106

Šilovanović Danijela

SF 24/11

107

Škorić Renata

PG 60/08

108

Štetić Dušan

SF 17/08

Studentska služba
08.01.2016.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu