Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-osnovne STUDIJE
   

1

Adanko Mariana

2

Anitič Marta

3

Bakoš Erika

4

Benčik Timea

5

Benedek Mikloš

6

Berkeš Gabriela

7

Berta Atila

8

Bičkei Magdalena

9

Bičkei Melinda

10

Biro Timea

11

Bognar Doroća

12

Boldižar Ana

13

Botoš Oršolјa

14

Božo Monika

15

Čehar Mirela

16

Česnek Timea

17

Čivik Kristina

18

Đantar Edit

19

Đurđev Jasna

20

Dudaš Silvia

21

Dunoški Adriana

22

Fabrik Atila

23

Feher Doroća

24

Fekete Adriana

25

Fice Timea

26

Francišković Robert

27

Halai Hajnalka

28

Heredi Karolј

29

Horavt Agota

30

Horvat Ivet

31

Horvat Timea

32

Hunjadi Tinde

33

Husta Oršolјa

34

Ilčik Gabriela

35

Jakši Neli

36

Jonaš Tinde

37

Kalapati Sabrina

38

Karču Marta

39

Kelemen Emeše

40

Kemiveš Timea

41

Kiš Anita

42

 Kiš TAmaš

43

Kočiš Arpad

44

Kočiš Lenke

45

Konc Hajnalka

46

Kozma Rita

47

Labadi David

48

Labadi Lenard

49

Laslo Kovač

50

Lephaft Agnes

51

Lošonc Žužana

52

Maćiš Angela

53

Mađar Klementina

54

Mago Atila

55

Merža Ildiko

56

Mesaroš Aniko

57

Mihok Aniko

58

Mikuška Judit

59

Nađbali Tamara

60

Nađ Nemeti Atila

61

Olah Tamaš

62

Orovec Marta

63

Pal Anamarija

64

Palić Beata

65

Palić Tamara

66

Paroci Rita

67

Pastro Kornelia

68

Pastor Žuža

69

Pece Aniko

70

Penovac Sara

71

Peter Kristina

72

Pinter Noemi

73

Rac Jožef

74

Rajnai Anita

75

Raška Sabina

76

Rekeci Dora

77

Ric Natalia

78

Romoda Renata

79

Sabolč Deme

80

Salma Brigita

81

Salma Gabor

82

Solar Ana

83

Šoš Georina

84

Šuranji Emeše

85

Tar Erika

86

Terek Livia

87

Ternovac Daniel

88

Tomik Larisa

89

Tostaš Andrea

90

Vicei Eva

91

Vuković Ildiko

92

Zaboš Akoš

93

Zaboš Edit

94

Želi Emeše

95

Zolcer Andrea

Studentska služba
13.01.2016.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu