Početna > Vesti>

DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA ZAKONU O UNIVERZITETU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.

Ime i prezime
   

MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1

Čanji Eva

528/05

2

Parduc Klaudia

566/04

RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1

Janjušević Tijana

817/03

2

Marjanac Mila

856/98

PSIHOLOGIJA

1

Pivarski Ilinka

844/93

2

Savić Marija

480/04

3

Avramović Izabela Monika

880/04

4

Bajčev Jadranka

122/2000

5

Apatović tamara

621/03

6

Bajić Bojana

943/04

SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK

1

Štrbac Danica

99/05

RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1

Homa Olјa

498/01

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1

Radovančev Marija

703/99

2

Babić Tamara

388/05

3

Mićašević Snežana

601/95

4

Dobrijević Senka

166/03

5

Ljuština Marina

279/02

SOCIOLOGIJA

1

Pjevac Tamara

512/94

2

Prunić Marina

484/02

ISTORIJA

1

Novosel Živan

1561/01

2

Lukić Daniela

405/2000

3

Crnjak Milan

338/96

4

Milinković Uroš

387/05

5

Marković Aleksandra

43/97

6

Stojkov Ivan

676/05

7

Krutić Zorica

444/91

ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1

Čižik Želimir

999/04

2

Sivački Gavrilo

1049/95

PEDAGOGIJA

1

Bogdanov Andrijana

744/99

2

Andrašev Tatjana

299/2000

3

Titin Snežana

565/03

4

Pavlović Vanja

730/05

5

Milosavlјević Mirjana

626/03

6

Vukotić Bojana

103/01

7

Milojević Nataša

596/99

8

Mološević Jelena

472/02

9

Krčmar Dragana

579/05

10

Stančić Dragana

669/04

11

Roganović Milica

902/99

12

Savić Jelena

1071/06

13

Dragičević Sanja

385/04

14

Pantić Danijela

PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U ODELJENIMA ZA NAC. MANJINE

1

Juhas Monika

236/03

2

Jovanović Jasmina

862/98

3

Momčilović Maja

1105/05

NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

1

Ljuboja Rada

2

Milijanović Milijana

596/97

3

Novič Timea

PROFESOR SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

1

Vukosavlјević Marija

Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!!!

Studentska služba
19.01.2016.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu