Početna > Vesti>

DIPLOMIRANI STUDENTI PREMA ZAKONU O UNIVERZITETU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.

Ime i prezime
Studijski program
   
1.

Novič

Timea

Nemački jezik i književnost

2.

Jager

Anita

Nemački jezik i književnost

3.

Bogišić

Gabrijela

Nemački jezik i književnost

4.

Živković

Sanja

Nemački jezik i književnost

5.

Pogrmić

Vladislava

Psihologija

6.

Pap

Milica

Psihologija

7.

Radošević

Žana

Psihologija

8.

Vasić

Aleksandra

Pedagogija

9.

Dujković

Bilјana

Pedagogija

10.

Kurdulija

Milana

Pedagogija

11

Janjić

Ljilјana

Pedagogija

12.

Stijaković

Nataša

Pedagogija

13.

Brkić

Jelena

Srpski jezik i knj. u odelјenjima za nac. manjine

14.

Radulј

Sanja

Sociologija

15.

Andrić

Dunja

Komparativna književnost

16.

Butorac

Dragana

Ruski jezik i književnost

17.

Ramač

Marina

Rusinski jezik i književnost

18.

Vuksan

Nataša

Srpski jezik i književnost

19.

Ćeran

Mirjana

Srpska književnost i jezik

20.

Pašćan

Nataša

Srpska književnost i jezik

21.

Nestorović

Sonja

Srpska književnost i jezik

22.

Bizumić

Marijana

Srpska književnost i jezik

23.

Trbojević

Dejan

Srpska književnost i jezik

24.

Đorđević

Andrej

Srpska književnost i jezik

25.

Balaž

Ildiko

Istorija

26.

Fruža

Bojan

Istorija

 

 

 

 

 

 

 

 

Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!!!

Studentska služba
26.05.2016.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu