Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Ime i prezime
   

1

Atanasković Lazar

FL 943/07

2

Badrlјica Tamara

FJ 162/06

3

Barutan Milica

FJ 423/07

4

Belanović Duško

SC 19/09

5

Bećirbašić Denisa

SK 21/11

6

Bojanović Nataša

EJ 40/11

7

Borojević Nataša

EJ 70/10

8

Bosnić Ivana

FL 38/10

9

Bošnjaković Ana

FL 7/10

10

Vasilić Marijana

SK 71/08

11

Veličković Slobodan

IS 38/08

12

Vraneš Nataša

SK 24/11

13

Vujić Tatjana

PG 20/08

14

Vukmirović Milјana

SK 28/08

15

Gaborović Ana

SK 19/11

16

Gatarić Ivana

KK 981/07

17

Gašpar Miroslav

ZU 16/08

18

Guzijan Maja

ZU 41/08

19

Devčić Miloš

ZU 29/10

20

Dragićević Milica

EJ 61/11

21

Dranovac Aleksandra

SF 90/06

22

Đak Tina Dona

ZU 72/10

23

Đorđević Aleksandra

SF 40/09

24

Đukić Bilјana

ZU 62/11

25

Đušić Katarina

SK 103/07

26

Eiviler Kristina

SK 38/10

27

Erak Ana

ZU 27/11

28

Zelјković Svetlana

NJ 38/11

29

Zjalić Bilјana

ZU 64/11

30

Zorić Darinka

EJ 41/11

31

Iđuški Jasna

SK 49/11

32

Ilindžić Nikola

ZU 49/10

33

Janković Igor

FL 18/09

34

Janković Stefan

SK 74/09

35

Jekić Milorad

ZU 41/11

36

Jelčić Jovana

ZU 72/11

37

Jovičin Anja

FJ 9/11

38

Jonić Jelena

SK 40/08

39

Kakusi Ines

EJ 11/08

40

Kiš Marijana

ZU 11/11

41

Kovač Aleksandra

SK 39/09

42

Kovač Laura

FL 15/08

43

Kovačević Sonja

SF 25/08

44

Kovačević Stefan

IS 27/10

45

Koprivica Milena

SK 31/11

46

Krsmanović Katarina

KK 15/10

47

Krstić Aleksandra

EJ 24/11

48

Krunić Isidora

ZU 2/08

49

Kuzmić Julijana

ZU 7/11

50

Lazarov Jovana

SK 64/11

51

Laketić Sofija

SK 51/11

52

Laković Galina

ZU 21/10

53

Latinčić Branko

FL 19/10

54

Lukač Marija

RJ 10/09

55

Madnadžić Marina

ZU 14/11

56

Majstorović Sara

KK 6/11

57

Makević Ivana

SF 5/08

58

Maksimović Jelena

SC 49/09

59

Maletković Ljubica

EJ 30/11

60

Mandić Nikolina

SK 165/06

61

Marković Milica

FJ 30/11

62

Matović Aleksandra

SK 65/11

63

Miladinov Miloš

FL 14/11

64

Milanković Tatjana

PG 43/08

65

Milenković Vladimir

FL 32/11

66

Milićeviž Olivera

SK 16/11

67

Milošević Olivera

SC 16/11

68

Mihalek Bilјana

EJ 16/08

69

Morača Obrad

FL 25/10

70

Mormer Sanja

SK 32/10

71

Najić Anđelka

EJ 744/07

72

Nešković Jelena

NJ 8/11

73

Nikolin Gorica

ZU 21/11

74

Nikolić Milena

PG 32/10

75

Pajić Nikoleta

ZU 17/11

76

Pandrc Ema

EJ 3/11

77

Panić Aleksandra

EJ 64/11

78

Paunović Nikola

PS 1025/07

79

Petrović Bojan

ZU 40/10

80

Pogačar Miran

FL 939/07

81

Potrebić Jelena

ZU 23/11

82

Puač Sanela

EJ 53/11

83

Rađenović Aleksandra

EJ 28/10

84

Rakić Nikolina

ZU 57/11

85

Ranković Branko

SK 44/11

86

Ristić Nataša

EJ 47/11

87

Savić Bilјana

FJ 412/07

88

Savić Zorica

FL 11/11

89

Savić Jelena

IS 969/06

90

Simić Antonije

SK 210/07

91

Skoko Viktor

ZU 52/10

92

Smilјanić Pavla

SK 33/10

93

Smrzlić Slađana

SC 9/08

94

Spasić Katarina

SK 1000/11

95

Stamenković Slobodan

SC 447/07

96

Stanković Dušan

FL 24/10

97

Starčević Ivana

SK 17/10

98

Stević Bojana

SK 44/09

99

Stojović Arso

ZU 61/11

100

Suša Jovana

EJ 28/11

101

Todosijević Tanja

SK 38/09

102

Tot Aleksandra

FJ 25/11

103

Tucakov Dejan

EJ 9/10

104

Ćeranić Ana

FJ 11/11

105

Ćirić Tijana

FJ 19/08

106

Uzelac Maša

FJ 3/11

107

Hampelić Sonja

EJ 25/08

108

Hemun Ivan

EJ 35/11

109

Hostnik Nina

PG 7/10

110

Hrček Anita

SK 40/09

111

Cventarević Dejan

EJ 21/11

112

Cvetanović Miroslava

FJ 956/06

113

Čavić Milana

ZU 37/11

114

Čolak Anita

ZU 18/11

115

Čolak Mirjana

SK 29/10

116

Šarac Suzana

SK 136/07

117

Šukara Andrea

FL 30/10

Studentska služba
23.03.2016.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu