Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

Prezime i ime
Indeks
   

1

Bognar

Dorottya

MM10/13

2

Apić

Jovana

ZM 2/13

3

Bajić

Vesna

EM28/14

4

Balog

Želјko

IM30/13

5

Banjac

Branka

KK12/14

6

Biro

Timea

MM16/15

7

Božić

Kristina

FS47/14

8

Borić

Tijana

EM48/14

9

Bosnić

Sanja

FR 5/14

10

Branovački

Maja

MP 41/13

11

Vajda

Zita

EM 52/13

12

Vidić

Milica

FR 8/12

13

Vučeta

Jelena

PH 414

14

Gava

Ivica

IM 28/13

15

Grujić

Ivana

EM 44/13

16

Davidović

Jelena

MP 4/14

17

Damnjanović

Marko

FM

18

Despotović

Bilјana

PH 18/13

19

Dujić

Radmila

EM 111/10

20

Dukić

Jelena

FR 24/14

21

Dulić

Iva

EM 39/11

22

El Farra

Hana

EM 10/10

23

Zelić

Slađana

MP 38/12

24

Zečević

Dragana

EM 3/14

25

Zuković

Zlata

KS 43/13

26

Ilić

Ana

KK 16/09

27

Ilić

Maja

KS 25/14

28

Janjić

Lidija

FS 52/14

29

Jekemiv

Ivana

MP 69/12

30

Jerkov

Duško

MP 75/13

31

Jovanović

Sofija

IM 13/14

32

Kamenar

Nevena

KS 26/13

33

Kampel

Ivana

MP 43/11

34

Knežević

Nikolina

EM 66/12

35

Kovačević

Svetlana

EM 18/13

36

Kovačević

Danica

MP 59/13

37

Kovlјen

Dušan

EM 2/14

38

Kolaković

Ivana

EM 40/14

39

Komlenović

Svjetlana

RM 2/14

40

Kresojević

Sara

FM 16/13

41

Krža

Vanja

IM 10/14

42

Kuzmančev

Jelena

EM 19/14

43

Kulić

Marko

ZM 5/14

44

Laganin

Ana

EM 67/12

45

Lakić

Milica

IM 4/13

46

Lalić

Sanja

EM 31/13

47

Mandić

Sanja

MP 73/13

48

Marjanović

Milica

MP 52/13

49

Matevski

Aleksandar

IM 20/14

50

Matić

Slobodan

MP 68/13

51

Mijailović

Ana

FS 24/14

52

Mijić

Teodora

IM 15/13

53

Milanović

Marina

SM 1/13

54

Milisavić

Dajana

EM 38/14

55

Milić

Anđelija

FM 14/14

56

Milorad

Slađana

RM 1/14

57

Milunović

Jovana

KS 37/14

58

Mirić

Tijana

RM 8/13

59

Mirić

Mirjana

NM 13/14

60

Mihailović

Marija

KS 40/14

61

Miškei

Edina

EM 53/14

62

Mladenović

Velimir

FR 17/14

63

Navratil

Ana

EM 35/13

64

Nađalin

Nina

MP 9/12

65

Nedelјković

Marina

SM 18/12

66

Nedović

Velјko

FS 22/14

67

Novaković

Olјa

RM 7/14

68

Ognjanović

Jelena

PH 41/14

69

Pavlović

Danica

EM 65/15

70

Pavlović

Mina

FS 52/13

71

Palfi

Lidia

EM 3/13

72

Paunović

Snežana

FR 6/14

73

Pašić

Marija

MP 2/14

74

Pepić

Marija

SM 14/13

75

Perdan-Ilić

Maja

PH 34/13

76

Pintar

Bojana

PH 52/13

77

Popadić

Ivana

FS 10/14

78

Popović

Dragana

EM 31/14

79

Protić

Aleksandar

EM 6/13

80

Radonić

Sanja

KS 15/14

81

Rakić

Simona

MP 60/11

82

Rastoder

Naida

EM 21/13

83

Savadinović

Nikola

IM 35/12

84

Savić

Jelena

MP 32/13

85

Sanader

Jelena

EM 44/14

86

Simin

Milica

EM 55/14

87

Srdić

Jovana

ZM 8/13

88

Stanić

Isidora

ZM 22/14

89

Stepanović

Bilјana

RM 9/13

90

Stojančov

Ana

SM 17/13

91

Stojičić

Martina

SM 29/14

92

Terzić

Jovana

FS 57/14

93

Tešić

Marijana

FS 36/13

94

Todorović

Stefan

SM 22/14

95

Ćurguz

Ivana

EM 59/14

96

Horvat

Bojana

MP 31/13

97

Cvrkota

Sanja

FS 27/14

98

Crlјenica

Marko

IM 19/13

99

Škorić

Bilјana

KK 6/14

Studentska služba
20.02.2017.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu