Početna > Vesti>

DIPLOME ZA DODELU ZA DIPLOMIRANE STUDENTE KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJE
PREMA ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU

Poštovani studenti,
vaše diplome možete preuzeti svakog radnog dana na šalterima studentske službe od 10:30 do 13:00.
Molimo vas da vašu diplomu preuzmete lično, ukoliko niste u mogućnosti da to učinite, neko drugi može preuzeti vašu diplomu umesto vas, isključivo uz overenu punomoć!

MASTER STUDIJE 01.09.2017.

Prezime i ime
Indeks
   
 

1

Fehér

Viktor

2016/280007

 

2

Szalma

Brigitta

2015/280003

 

3

Aleksić

Sanja

2016/270022

 

4

Antunović

Ksenija

2010/200016

 

5

Aćimović

Katarina

2014/220008

 

6

Bajić

Aleksandra

2015/320048

 

7

Balek

Tijana

2015/350001

 

8

Bantić

Olivera

2015/310005

 

9

Baroka Munkaš

Melinda

2011/280106

 

10

Bataković

Brankica

2015/360031

 

11

Benka

Ankica

2015/230003

 

12

Benčik

Senka

2016/230017

 

13

Berić

Dragana

2015/310029

 

14

Bećirbašić

Denisa

2015/270019

 

15

Bjelica

Ana

2016/350010

 

16

Blagojević

Tamara

2013/292011

 

17

Bodiš

Timea

2015/320022

 

18

Božić

Nataša

2015/230036

 

19

Bojanić

Maja

2015/310012

 

20

Bojović

Radosava

2015/310032

 

21

Bosilјčić

Marina

2015/350002

 

22

Bosnić

Ivana

2015/210011

 

23

Branovački

Bojan

2015/320047

 

24

Bubalo

Dragana

2015/200014

 

25

Budisavlјević

Milana

2015/310039

 

26

Burlić

Danka

2015/380017

 

27

Vejin

Slađana

2015/310023

 

28

Vermezović

Tatjana

2012/290040

 

29

Vidaković

Suzana

2015/320035

 

30

Vladisavlјević

Sanja

2015/310013

 

31

Vrgović

Milica

2015/300001

 

32

Vujatović

Bojan

2015/240006

 

33

Vukmirović

Vukašin

2015/240003

 

34

Vuleković

Miloš

2015/240010

 

35

Vučković

Ana

2015/270048

 

36

Gaborović

Ana

2015/270025

 

37

Gatarić

Isidora

2015/320029

 

38

Grbić

Dragana

2015/310026

 

39

Grbić

Aleksandra

2015/360017

 

40

Grčić

Milica

2015/240014

 

41

Daničić

Marijana

2015/270037

 

42

Despić

Marija

2015/310042

 

43

Dikić

Marija

2015/310015

 

44

Dimitrijević

Ivana

2014/360014

 

45

Dokić

Danijela

2015/260006

 

46

Duraki

Delila

2015/310017

 

47

Đemrovski

Jan

2015/240002

 

48

Đorđević

Tanja

2015/270041

 

49

Đukić

Sanja

2015/230021

 

50

Đurđević

Nataša

2015/300004

 

51

Đurić

Suzana

2015/230031

 

52

Đurović

Stefani

2015/320034

 

53

Erdeg

Livia

2015/320003

 

54

Erceg

Anđela

2016/200070

 

55

Živanović

Jelena

2015/230008

 

56

Zbilјić

Gorica

2015/240009

 

57

Zeković

Sonja

2015/320021

 

58

Ivanović

Marina

2015/200041

 

59

Ivanović

Đorđe

2015/240004

 

60

Ilić

Ljilјana

2015/230029

 

61

Ilić

Milica

2016/230040

 

62

Išpanović

Damir

2015/270021

 

63

Janković

Tijana

2015/270047

 

64

Janković

Tamara

2016/230035

 

65

Jovanović

Vojkan

2015/230041

 

66

Jovanović

Milena

2015/310047

 

67

Jovanović

Jelisaveta

2016/360011

 

68

Jovelić

Nikolina

2015/270004

 

69

Jovičić

Jelena

2015/200006

 

70

Jovičić

Nataša

2016/310022

 

71

Jocić

Jovana

2015/310022

 

72

Juhas

Agneš

2015/320039

 

73

Karadarević

Irena

2015/210023

 

74

Karanović

Aleksa

2013/240037

 

75

Karahasanović

Mirela

2015/210010

 

76

Kikanović

Brankica

2015/310034

 

77

Klisura

Jovana

2015/360025

 

78

Knežević

Gorica

2016/200015

 

79

Kovač

Suzana

2015/310040

 

80

Kovačević

Milica

2015/310030

 

81

Kovačević

Zorka

2016/240001

 

82

Kozomora

Nataša

2015/350014

 

83

Kopanlija

Nevena

2015/310049

 

84

Koprivica

Milena

2015/270005

 

85

Kopunović

Radmila

2015/310018

 

86

Kosanović

Nevena

2015/230037

 

87

Krasić

Tatjana

2016/310046

 

88

Krmar

Nađa

2015/200015

 

89

Krsmanović

Jasna

2016/260004

 

90

Krstić

Jelena

2015/310028

 

91

Labadi

David

2015/280002

 

92

Lazarević

Dragana

2013/270005

 

93

Lazarević

Zorana

2016/310042

 

94

Lazarov

Jovana

2015/270011

 

95

Lazin

Tanja

2016/310013

 

96

Laketić

Sofija

2015/270010

 

97

Lekar

Ana

2016/370005

 

98

Lovre

Branislava

2010/380106

 

99

Lujić

Snežana

2015/310033

 

100

Lukić

Ljubica

2015/200055

 

101

Lukić

Darko

2015/240013

 

102

Ljepoja

Jelena

2015/260005

 

103

Ljubinković

Marijana

2013/310007

 

104

Ljubić

Vanja

2015/200099

 

105

Marinković

Milan

2014/350008

 

106

Marković

Nikola

2015/210020

 

107

Marković

Bojana

2015/310027

 

108

Marković

Marija

2015/310038

 

109

Matejašev

Svetozar

2014/240036

 

110

Matijević

Lana

2015/200040

 

111

Matić

Afrodita

2015/360028

 

112

Matić

Jovana

2016/350017

 

113

Matović

Ana

2014/362003

 

114

Medić

Marijana

2015/360012

 

115

Milešević

Aleksandra

2015/310001

 

116

Milovanović

Kristina

2015/230006

 

117

Milojević

Miroslav

2015/210009

 

118

Miodragović

Katarina

2015/360021

 

119

Mitić

Ivana

2015/270033

 

120

Mitić

Tanja

2015/380010

 

121

Mitrić

Marina

2015/310043

 

122

Mitrović

Jelena

2016/320008

 

123

Mihajlović

Dimitrije

2015/240032

 

124

Micić

Teodora

2015/270020

 

125

Momčilović

Marijana

2015/310014

 

126

Mormer

Sanja

2015/270039

 

127

Mušović

Jasmina

2015/310002

 

128

Nakrajkućin

Mirna

2012/310032

 

129

Nikitović

Aleksandra

2015/310019

 

130

Novaković

Milica

2015/230009

 

131

Ostojić

Ružica

2015/230020

 

132

Pavlov

Marijana

2016/270010

 

133

Pavlović

Katarina

2015/230005

 

134

Pavlović

Dejan

2015/310035

 

135

Panić

Jelena

2015/310044

 

136

Pantić

Slavica

2015/220001

 

137

Pačić

Tijana

2015/200003

 

138

Pejčić

Maja

2015/270018

 

139

Perović

Obren

2013/360026

 

140

Petković

Tijana

2013/360018

 

141

Petrović

Marija

2015/310008

 

142

Pece

Aniko

2015/280015

 

143

Popov

Srđan

2014/230037

 

144

Popović

Jovana

2015/240016

 

145

Popović

Jelena

2015/310025

 

146

Popović

Ksenija

2015/350011

 

147

Pupin

Nataša

2015/230002

 

148

Putić

Sanja

2015/320024

 

149

Rava

Predrag

2016/360007

 

150

Radaković

Ivana

2015/320042

 

151

Radin

Jasmina

2014/200001

 

152

Radmilović

Snežana

2016/270048

 

153

Radmilović

Marija

2016/270049

 

154

Rakanović

Nađa

2015/230024

 

155

Ratkov

Marina

2015/230016

 

156

Ratković

Vukašin

2014/240002

 

157

Repić

Goran

2015/230028

 

158

Rodić

Marko

2013/290064

 

159

Rodušek

Ivana

2010/290160

 

160

Savić

Bilјana

2015/210016

 

161

Simić

Bojan

2013/210014

 

162

Simić

Zvezdana

2013/300007

 

163

Simić

Anđelka

2015/320001

 

164

Siročić

Katarina

2014/220015

 

165

Skorić

Renata

2015/310004

 

166

Smilјanić

Pavla

2015/270015

 

167

Sovrlić

Aleksandra

2015/270034

 

168

Srdija

Jovanka

2015/320023

 

169

Sretenović

Lazar

2015/240026

 

170

Stambolić

Isidora Ana

2015/270006

 

171

Stamenić

Jelena

2015/310036

 

172

Stanojević

Tihomira

2015/290004

 

173

Starčević

Ivana

2015/270014

 

174

Stjepanović

Anja

2013/300001

 

175

Stojanović

Maja

2015/200021

 

176

Stojanović

Vlada

2015/230052

 

177

Stojanović

Božana

2015/310020

 

178

Stojić-Pejčić

Aleksandra

2015/360016

 

179

Stojković

Stefan

2016/320003

 

180

Sukur

Neda

2015/310009

 

181

Tadić

Rada

2015/310037

 

182

Takač

Andrea

2016/230016

 

183

Ternovac

Daniel

2015/280008

 

184

Tomašević

Olivera

2015/270035

 

185

Tot

Tibor

2015/240022

 

186

Trifunjagić

Danica

2015/270007

 

187

Ćirić

Suzana

2015/240034

 

188

Ćirić

Milica

2015/270031

 

189

Ćirić

Marija

2015/320011

 

190

Ćuić

Tijana

2014/200006

 

191

Ćumura

Ljilјana

2015/360032

 

192

Uzelac

Vanja

2015/240028

 

193

Urbanović

Marija

2015/310007

 

194

Fazlić

Ermina

2015/300014

 

195

Fekete

Noemi

2015/230007

 

196

Fice

Timea

2015/280012

 

197

Hasanagić

Snežana

2016/230013

 

198

Homa

Marina

2012/210016

 

199

Horvat

Agota

2015/280001

 

200

Cerović

Zorana

2015/270009

 

201

Crvenkov

Jelena

2015/310024

 

202

Čavić

Mirela

2015/320016

 

203

Čebedžić

Tanja

2010/290110

 

204

Čehak

Mirela

2015/280006

 

205

Šagi

Livia

2015/200004

 

206

Škorić

Marina

2015/310006

 

207

Šmakić

Vesna

2015/270045

 

208

Šuranji

Emeše

2015/280007

Studentska služba
07.03.2018.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu