Lista izabranih mentora zaključno sa školskom 2019/20.

Studenti koji se pripremaju da prijave temu doktorske disertacije mogu se kod koordinatora odgovarajućeg programa DAS obavestiti o tome koji nastavnici ispunjavaju uslove za mentorstvo.
Priložena lista sadrži samo imena onih nastavnika čiji kandidati su već prijavili temu doktorske disertacije.

Lista izabranih mentora zaključno sa školskom 2019/20.

Vrh strane