Дејан Микавица

Дејан Микавица, редовни професор

Контакт
Кабинет 354
Број телефона 021/485-3940
Е-адреса mikavica@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дејан Микавица (1964) после завршене основне школе у Новом Саду и Карловачке гимназије уписао је основне студије Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду, где је дипломирао 1990. Магистрирао је на Филозофском факултету у Београду (1994), да би потом 2003. докторирао на Одсеку за историју у Новом Саду. Радио је у Матици српској од 1990. на пројекту Српски биографски речник, а потом од 1994. на Одсеку за историју у Новом Саду. Овде је био најпре асистент, доцент, ванредни, а од 2014. је редовни професор. Током периода 2004-2015. био је шеф Одсека за историју. Истраживао је у архивима у земљи и иностранству, био учесник преко 50 научних конференција, руководилац на четири и учесник на још пет научна пројекта. Био је главни и одговорни уредник часописа Истраживања (2011-2015), а од 2016. је на челу управног одбора Музеја Војводине.

Наставни рад

Основне студије:

  • Историја Срба у Хабзбуршкој монархији (1790-1918.)
  • Историја Србије и Срба у Црној Гори од краја XVIII до почетка XX века
  • Српске елите у XIХ веку
  • Политичка историја Србије (1804-1918)
  • Српске политичке странке у Аустроугарској и Србији до 1918.
  • Културна и друштвена историја Срба у Хабзбуршкој монархији (1790-1918)

Мастер дипломске студије:

  • Борба Срба за аутономију и независну државу до 1918.
  • Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији

Докторске студије:

- Борба српског народа за политичка и национална права у Хабзбуршкој Монархији (1788-1918)
- Историја српске државности (1788-1918)

Научно-истраживачки рад
Бавим се Историјом Срба у новом веку, а у област мојих интересовања спада:
- Историја политичких странака
- Историја Србије и Црне Горе
- Историја Срба у Хабзбуршкој монархији
- Светозар Милетић
- Михаило Полит Десанчић
- Лаза Костић
- Први светски рат
- Историја српске нововековне политичке мисли

 Библиографија (избор)
- Последњи српски панкалист: политичко-филозофска биографија Лазе Костића, Стилос, Нови Сад 2004.
- Михаило Полит-Десанчић, вођа српских либерала у Аустроугарској, Стилос, Нови Сад 2007.
- Српско питање на Угарском сабору 1690-1918, Филозофски факултет, Нови Сад 2011.
- Српска политика у Хрватској и Славонији 1538-1918. Филозофски факултет, Нови Сад 2015.
- Српска политика у Војводини 1526-1918. Завод за култуту Војводине, Нови Сад 2017.
- Српска политичка елита у Аустроугарској монархији 1526-1918, књ. 1-2, Завод за културу Војводине, Нови Сад 2018.
- Јован Суботић и Светозар Прибићевић, Прометеј-РТВ, Нови Сад 2017.
- Историја Срба у Црној Гори 1496-1918., Прометеј, Нови Сад 2013. (у коауторству са Гораном Васиним и Ненадом Нинковићем)
– Срби у Хабзбуршкој монархији од 1526 до 1918., Књига 1-2, Прометеј-Филозофски факултет-РТВ, Нови Сад 2016. (у коауторству са Гораном Васиним, Ненадом Лемајићем и Ненадом Нинковићем)
- Пречански Срби у Великом рату 1914-1918, Нови Сад 2018. (у коауторству са Гораном Васиним и Ненадом Нинковићем)

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране