Језик, књижевност и култура (2021)

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
      

Модули
Српски језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Српски језик и књижевност)

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Српски као нематерњи и страни језик и књижевност)

Српска књижевност и језик
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Српска књижевност и језик)

Компаративна књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Компаративна књижевност)

Мађарски језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Мађарски језик и књиженост)

Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)

Русински језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Русински језик и књижевност)

Словачки језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Словачки језик и књижевност)

Енглески језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Енглески језик и књижевност)

Немачки језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Немачки језик и књижевност)

Руски језик и књижевност
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Руски језик и књижевност)

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)

Италијански језик, књижевност и култура
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Италијански језик, књижевност и култура)

Шпански језик, књижевност и култура
Спецификација предмета
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Шпански језик, књижевност и култура)

 

Врх стране