Комуникологија и односи са јавношћу (2020)

Основне академске студије Kомуникологија и односи са јавношћу намењене су образовању компетентних професионалних комуникатора који поседују знања за бављење различитим пословима у медијским и информационо-комуникационим делатностима. Програм је конципиран тако да дипломирани студенти могу да се запосле у сфери стратешког комуницирања, комуницирања са јавношћу, комуницирања са медијима, адвертајзинга, маркетинга, анализе медијских садржаја, другим пословима управљања, обраде и дистрибуције информација у јавној комуникацији.

Програм је креиран тако да понуди знања у областима које су темељне за разумевање процеса комуницирања, са нагласком на јавној и медијски посредованој комуникацији, као и предмете који студенте оспособљавају за самосталан истраживачко-аналитички рад. Као битан део програма издвајају се и предмети који спадају у област маркетинга и менаџмента, а потом и стручна пракса из односа са јавношћу. Програм такође доприноси развоју компетенција студената које се односе на комуникацију на матерњем и два страна језика, информатичку писменост, као и општу културу.

Студент после завршених студија стиче академски назив дипломирани комуниколог.
Информатор о упису     
 

Стручни назив: Дипломирани комуниколог

Студијски програм
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

      Curriculum - Communication Studies and Public Relations (преведено на енглески)

Контакт информације
Шеф Одсека за медијске студије: проф. др Дејан Пралица
Координаторка студијског програма: доц. др Јелена Клеут
Е-адреса: komunikologijapr@ff.uns.ac.rs

 

Врх стране