Културологија (2020)

Основне академске студије Kултурологије нуде модерно образовање за интеркултурно комуницирање, интердисциплинарну анализу феномена културе и управљање политикама и пројектима у области културе. Програм је конципиран имајући на уму особености Војводине као мултинационалне културне средине, као и све израженије потребе за интеркултурном прекограничном сарадњом и даљим европским интеграцијама.  Студенти који заврше основне академске студије Културологије оспособљени су за обављање послова интеркултурног медијатора, учесника у домаћим међународним и прекограничним пројектима и културим догађајима, за рад у јавним, приватним и невладиним организацијама, у установама културе и туризма.

Културологија је иновативно и интердисциплинарно поље које изучава начине на које култура обликује и преобликује људско искуство, свакодневни живот, и друштвене односе. У питању је теоријска и практична дисциплина која детаљно проучава све аспекте културе: високу, масовну и популарну, традиционалну и савремену, већинску и мањинску, језичку, визуелну, музичку, медијску, дигиталну културу. На основним студијама Културологије интегрално се стичу знања из матерњег и три страна језика, историје, културе и уметност европске цивилизације, анализирају се културне везе и сусрети култура. Стичу се знања и вештине критичког размишљања, управљања пројектима и спровођења квалитативних и квантитативних истраживања.

Студент после завршених студија стиче академски назив дипломирани културолог.
Информатор о упису
Oтворена врата

Стручни назив: Дипломирани културолог

Студијски програм
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

      Curriculum - Cultural Studies (преведено на енглески)

Контакт информације
Координатор студијског програма: проф. др Жељко Милановић
Е-адреса: kulturologija@ff.uns.ac.rs

 

Врх стране