Vesti

Arhiva vesti
Bilateralna saradnja sa Slovačkom: Novi Sad – Njitra

Bilateralna saradnja sa Slovačkom: Novi Sad – Njitra

Opšte

U februaru 2019. godine Odseku za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu odobren je međunarodni projekat «Dinamika i perspektive savremenog slovačkog jezika kao jezika nacionalne manjine na teritoriji Vojvodine (Srbije)»  (broj projekta: 337-00...

 • Centar za istorijska istraživanja
 • Eduroam
 • Turistička organizacija Novog Sada
 • Memsource
 • Centar za podršku studentima
 • Pedagoški centar
 • ECDL Serbia
 • Registar blizanaca
 • Agence Universitaire de la Francophonie
 • Centar za bihejvioralnu genetiku
 • Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
 • International summer school
 • CSFL: Let's learn Serbian
 • Konfucijev institut
 • Centar za usavršavanje nastavnika
 • Centar za jezike
Vrh strane