WEB servis

Adresa na kojoj se nalaze studentski servisi je: https://student.ff.uns.ac.rs

Probleme sa logovanjem na studentski web servis možete prijaviti na mail stsluzba@ff.uns.ac.rs.

 

 

Vrh strane