Drugi konkursni rok

  • prijavljivanje kandidata – 1. i 2. septembar 2020. godine (od 9:00 do 13:00 časova)
  • polaganje prijemnog ispita – 3. i 4. septembar 2020. godine (prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta)
  • objavljivanje preliminarne rang liste – 7. septembar 2020. godine (do 15:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu – 9. septembar 2020. godine (prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta)
  • objavljivanje konačne rang liste – 9. septembar 2020. godine (do 15:00 časova)
  • upis primljenih kandidata – 10. i 11. septembar 2020. godine (od 9:00 do 13:00 časova)

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta.

Vrh strane