Žiro-račun za prijavu i upis

Broj žiro računa Filozofskog fakulteta: 840-1712666-26
Broj modela: 97

Poziv na broj
Odsek za srpski jezik i ligvistiku: 9501
Odsek za srpsku književnosti jezik: 9202
Odsek za komparativnu književnost: 8903
Odsek za anglistiku: 8604
Odsek za germanistiku: 8305
Odsek za slavistiku: 8006
Odsek za romanistiku: 7707
Odsek za hungarologiju: 7408
Odsek za slovakistiku: 7109
Odsek za rumunistiku: 6810
Odsek za rusinistiku: 6511
Odsek za istoriju: 6212
Odsek za pedagogiju: 5913
Odsek za psihologiju: 5614
Odsek za sociologiju (uplata i za grupu Socijalni rad): 5315
Odsek za filozofiju: 5016
Odsek za medijske studije: 4418

Žiro račun se koristi za:

  • uplatu naknade za prijavu na konkurs i polaganje prijemnog ispita
  • uplatu naknade troškova upisa i premije za kolektivno osiguranje studenata
  • uplatu prve rate za samofinansirajuće studente
  • uplatu za indeks
Vrh strane