Drugi konkursni rok

 

  • prijavljivanje kandidata: 28. i 29. oktobar 2021. godine do 13:00 časova
  • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 1. novembar 2021. godine u 10:00 časova
  • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 2. novembar 2021. godine (do 15:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu –  4. novembar 2021. godine (od 11:00 do 12:00 časova)
  • konačna rang lista 4. novembar 2021. godine (do 15:00 časova)
  • upis primljenih kandidata: 5. novembar 2021. godine (od 11:00 do 13:00).
Vrh strane