Други конкурсни рок

 

  • пријављивање кандидата: 28. и 29. октобар 2021. године до 13:00 часова
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 1. новембар 2021. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 2. новембар 2021. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  4. новембар 2021. године (од 11:00 до 12:00 часова)
  • коначна ранг листа 4. новембар 2021. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата: 5. новембар 2021. године (од 11:00 до 13:00).
Врх стране