Други конкурсни рок

  • Објављивање слободних буџетских и самофинансирајућих места: 22. октобар 2019. године
  • пријављивање кандидата: 23. и 24. октобар 2019. године
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 25. октобар 2019. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 28. октобар 2019. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  30. октобар 2019. године (од 9:00 до 12:00 часова)
  • коначна ранг листа 309. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата: 31. октобар  и 1. новембар 2019. године од 8:00 до 13:00
Врх стране