Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2020.
Одбрана докторске дисертације

- Снежана Паравиња Шкрбић браниће докторску дисертацију 30.07.2020. године у 13:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Унапређивање писменог изражавања ученика у млађим разредима основне школе применом корелацијско-интеграцијског система
Комисија: проф др Сања Елез, проф. др Бранка Јакшић Провчи, доц. др Биљана Лунгулов, проф. др Оливера Радуловић

- Ивана Чанчар браниће докторску дисертацију 07.07.2020. године у 11:00 часова у сали број 323/III.
Тема: Конкорданција култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја
Комисија: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, проф. др Виктор Савић, проф. др Наташа Драгин

- Драган Бабић браниће докторску дисертацију 25.06.2020. године у 11:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Тематизација Првог светског рата у српској и англоамеричкој прози од 1914. до 1940: компаративна анализа
Комисија: проф. др Зоран Пауновић, проф. др Бојана Стојановић Пантовић, проф. др Михајло Пантић, проф. др Владимир Гвозден

- Кристина Крстић браниће докторску дисертацију 23.06.2020. у 11:00 у сали 114/I.
Тема: Улога родитеља током преласка детета из предшколске установе у школу
Комисија: проф. др Јасмина Клеменовић, проф. др Марија Зотовић-Костић, доц. др Далиборка Поповић, проф. др Слађана Зуковић

- Дејан Ђорђић браниће докторску дисертацију 19.06.2020. у 11:00 у сали 114/I.
Тема: Школска клима као корелат резилијентности ученика
Комисија: проф. др Слађана Зуковић, проф. др Светлана Шпановић, проф. др Руженка Шимоњи Чернак, проф. др Оливера Кнежевић Флорић

- Марија Ивановић браниће докторску дисертацију 30.01.2020. у 14:00 у сали 114/I.
Тема: Систем перцептивних активности у унапређењу музичке перцепције и рецепције код деце
Комисија: проф. др Светлана Костовић, проф. др Марија Зотовић-Костић, доц. др Наташа Црњански, проф. др Јасмина Клеменовић.

Одбрана магистарске тезе

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране