Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2021.
Одбрана докторске дисертације

- Елма Халиловић браниће докторску дисертацију у четвртак 13. 05. 2021. године са почетком у 12:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Фолклорна збирка Хусеина Дердемеза
Комисија: проф. др Јасмина Јокић, доц. др Драгољуб Перић, проф. др Срђан Шљукић, проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, проф. др Лидија Делић

- Маријана Терић браниће докторску дисертацију у петак 16. 04. 2021. године са почетком у 11:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Рецепција фантастике у југословенским књижевностима (1945–1990)
Комисија: проф. др Сава Дамјанов, проф. др Жељко Милановић, проф. др Бојан Јовић

- Јелена Јаћовић браниће докторску дисертацију у понедељак 05. 04. 2021. године са почетком у 13:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Семантика и прагматика глаголских облика у француском језику економске струке у поређењу са српским
Комисија: проф. др Селена Станковић, проф. др Јелена Ајџановић, проф. др Снежана Гудурић, проф. др Весна Цакељић

- МАРИЈА ДОКИЋ браниће докторску дисертацију у понедељак 17. 02. 2021. године са почетком у 12:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Естетицизам Лазе Костића
Комисија: проф. др Радослав Ераковић, проф. др Драган Проле, проф. др Душан Иванић, проф. др Сава Дамјанов

- Огњен Крешић браниће докторску дисертацију у четвртак 28. 01. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Семинару за историју на Филозофском факултету.
Тема: Хиландар и Бугари у XVIII веку: културне и економске везе
Комисија: проф. др Владимир Симић, науч. сар. др Александар Фотић, доц. др Мирослав Павловић, проф. др Бранко Бешлин

- Ива Тешић браниће докторску дисертацију у четвртак 28. 01. 2021. године са почетком у 12:00 часова у  Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Модернизам Јосипа Кулунџића: есејистичко и прозно стваралаштво
Комисија: проф. др Бојана Стојановић Пантовић, проф. др Жељко Милановић, виши науч. сар. др Бојан Чолак, науч. сав. др Бојан Јовић, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

- Ана Митревски браниће докторску дисертацију у понедељак 25. 01. 2021. године са почетком у 13:00 часова у семинарској библиотеци за Германистику на Филозофском факултету.
Тема: Рецепција драма Бертолта Брехта у Србији
Комисија: проф. др Николина Зобеница, проф. др Јован Делић, проф. др Милица Пасула

- Марија Бјелица браниће докторску дисертацију у понедељак 25. 01. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Средњовековно обликотворно наслеђе у савременом српском песништву
Комисија: проф. др Светлана Томин, проф. др Никола Грдинић, науч. сар. др Марко Радуловић, проф. др Сања Париповић Крчмар

- Илија Миловановић браниће докторску дисертацију у понедељак 18. 01. 2021. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I .
Тема: Чиниоци и ефекти математичке анксиозности на раном основношколском узрасту
Комисија: проф. др Јасмина Пекић, проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Тамара Јовановић, проф. др Јасмина Коџопељић


Одбрана магистарске тезе

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране