Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2021.
Одбрана докторске дисертације

- Радоје Фемић браниће докторску дисертацију у уторак 28. 12. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Књижевно дјело Жарка Команина: текстови, поетика, контекст
Комисија: проф. др Оливера Радуловић, проф. др Лидија Томић, проф. др Драган Станић

- Стефан Јањић браниће докторску дисертацију у петак 19. 11. 2021. године са почетком у 14:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Култура сећања на Википедији: дискурс о ратним сукобима у Југославији
Комисија: проф. др Драгана Павловић, проф. др Гордана Штрбац, проф. др Дејан Пралица

- Mирослав Филиповић браниће докторску дисертацију у петак 05. 11. 2021. године са почетком у 12:0 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Политичка биографија Јована Суботића
Комисија: проф. др Ненад Нинковић, проф. др Саша Марковић, проф. др Дејан Микавица, проф. др Боривоје Милошевић, проф. др Горан Васин

- Александар Пешић браниће докторску дисертацију у петак 29. 10. 2021. године са почетком у 16:45 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Лепо и добро у Платоновој филозофији
Комисија: доц. др Никола Таталовић, проф. др Радомир Виденовић, проф. др Жељко Калуђеровић

- Соња Кузманчев Станојевић браниће докторску дисертацију у петак 29. 10. 2021. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Социолошки аспекти неолиберализма: генеалогија модуса доминације и насиља
Комисија: проф др Данило Вуковић, проф. др Душан Ристић, проф. др Душан Маринковић, проф. др Жолт Лазар

- Карољ Адриен браниће докторску дисертацију у четвртак 14. 10. 2021. године са почетком у 11:00 часова у семинару за Хунгарологију на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: A művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr  prózájában (Подручја уметности у прози Гезе Чата, Дежеа Костолањија, Исидора Милка и Артура Мунка)
Комисија: проф. др Чила Уташи, проф. др Ева Хoжа, проф. др Харгита Хорват-Футо, доц. др Ото Беке, др Јулијана Ишпановић Чапо

- Јована Јестровић браниће докторску дисертацију у четвртак 07. 10. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Прилагођавање на стрес изазван неплодношћу: перспектива жена из Србије
Комисија: проф. др Марија Зотовић-Костић, проф. др Јелена Опсеница Костић, проф. др Ивана Михић

- Милош Јоцић браниће докторску дисертацију у среду 6. 10. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Визуелни елементи у прози српске неоавангарде и постмодернизма
Комисија: проф. др Бојана Стојановић Пантовић, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, проф. др Горана Раичевић, проф. др Жарка Свирчев, проф. др Гојко Тешић

- Нина Илић браниће докторску дисертацију у понедељак 13. 09. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: The acquisition of se-verbs in Serbian as L1 (Усвајање глагола са клитиком се у српском језику као матерњем)
Комисија: науч. сар. др Мира Мирић, проф. др Нада Арсенијевић, проф. др Даринка Анђелковић, проф. др Душица Филиповић Ђурђевић, проф. др Сабина Халупка Решетар

- Александра Ерић Букарица браниће докторску дисертацију у четвртак 02. 09. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Кодификација енглеско-српске и српско-енглеске терминологије из области уговорног права Европске уније: лексиколошки и лексикографски аспекти
Комисија: проф. др Милан Ајџановић, проф. др Татјана Глушац, проф. др Твртко Прћић

- Наташа Дракулић Козић браниће докторску дисертацију у понедељак 19. 07. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Маскирање мушкарца у жену и жене у мушкарца као вид замене родног идентитета у српским усменим епским песмама
Комисија: проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, науч. сар. др Лидија Делић, доц. др Драгољуб Перић, проф. др Јасмина Јокић

- Маја Босанац браниће докторску дисертацију у петак 16. 07. 2021. године са почетком у 10:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Перспективе развоја и институционализације треће мисије универзитета
Комисија: проф. др Јасмина Клеменовић, доц. др Биљана Лунгулов, проф. др Александра Анђелковић, проф. др Јована Милутиновић

- Јована Касаш браниће докторску дисертацију у петак  09. 07. 2021. године са почетком у 09:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Темишварски Срби и прва југословенска држава 1918-1921
Комисија: проф. др Љубомир Димић, проф. др Дејан Микавица, проф. др Слободан Бјелица

- Мирјана Зарифовић Грковић браниће докторску дисертацију у уторак 06. 07. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Седам смртних грехова у немачкој и српској фразеологији: контрастивна и концептуална анализа
Комисија: проф. др Бранислав Ивановић, проф. др Душанка Вујовић, проф. др Гордана Ристић

- Бојана Граховац браниће докторску дисертацију у петак 02. 07. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Ригидност - дефиниције и релације са субјективним благостањем
Комисија: проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Тамара Џамоња-Игњатовић, проф. др Душанка Митровић

- Ивана Мијић Немет браниће докторску дисертацију у петак 25. 06. 2021. године са почетком у 12:00 часова у семинару број 339/3 на Филозофском факултету.
Тема: Поетичке одлике фантастичног романа за децу у српској књижевности на почетку 21. века
Комисија: проф. др Сава Дамјанов, проф. др Драгољуб Перић, проф. др Зорана Опачић, проф. др Тијана Тропин, проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић

- Тијана Балек браниће докторску дисертацију у уторак 22. 06. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Дефектност видске парадигме у руском и српском језику
Комисија: проф. др Људмила Поповић, проф. др Предраг Новаков, проф. др Миливој Алановић, проф. др Радослава Трнавац, проф. др Maja Крстић

- Марина Недељковић браниће докторску дисертацију у уторак 22. 06. 2021. године са почетком у 11:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Сеоске жене и развој руралног туризма у АП Војводини
Комисија: проф. др Срђан Шљукић, проф. др Марица Шљукић, проф. др Душан Мојић, проф. др Марица Петровић, проф. др Јована Чикић

- Јована Николић браниће докторску дисертацију у петак 11. 06. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Еротизам у књижевном стваралаштву Борисава Станковића
Комисија: проф. др Горана Раичевић, проф. др Драгана Вукићевић, проф. др Сава Дамјанов

- Лазар Атанасковић браниће докторску дисертацију у понедељак 07. 06. 2021. године са почетком у 14:00 часова у Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Хегел и проблем писања историје
Комисија: доц. др Станко Влашки, проф. др Иван Јордовић, проф. др Михаел Антоловић, проф. др Драган Проле

- Викториа Закински Тома браниће докторску дисертацију у петак 04. 06. 2021. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Медијско извештавање о мигрантима у Републици Србији и Републици Мађарској од 2016. до 2019. године
Комисија: проф. др Дејан Пралица, проф. др Данијела Арсеновић, проф. др Владимир Баровић, проф. др Ференц Немет

- Јелена Биљетина браниће докторску дисертацију у четвртак 25. 06. 2021. године са почетком у 13:30 часова у  Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Дословна и пренесена значења глагола једења и пијења у енглеском и српском језику: когнитивнолингвистичка анализа
Комисија: проф. др Душка Кликовац, проф. др Твртко Прћић, проф. др Соња Филиповић-Ковачевић

- Наташа Танчић браниће докторску дисертацију у четвртак 20. 05. 2021. године са почетком у 16:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Детерминанте професионалног развоја наставника у инклузивном школском контексту
Комисија: проф. др Јелена Ђерманов, проф. др Вера Радовић, проф. др Светлана Костовић

- Елма Халиловић браниће докторску дисертацију у четвртак 13. 05. 2021. године са почетком у 12:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Фолклорна збирка Хусеина Дердемеза
Комисија: проф. др Јасмина Јокић, доц. др Драгољуб Перић, проф. др Срђан Шљукић, проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић, проф. др Лидија Делић

- Александра Томић браниће докторску дисертацију у петак 07. 05. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Мит у поезији Љубомира Симовића
Комисија: доц. др Наташа Половина, проф. др Сања Париповић Крчмар, проф. др Предраг Петровић, проф. др Ђорђе Деспић                                                                                      

- Бојана Јаковљевић браниће докторску дисертацију у среду 28. 04. 2021. године са почетком у 15:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Темпоралне одлике граничних сегмената прозодијских јединица у енглеском и српском језику: корпусно истраживање
Комисија: проф. др Tатјана Пауновић, проф. др Владо Делић, проф. др Дејан Средојевић, проф. др Маја Марковић  

- Ања Правуљац браниће докторску дисертацију у среду 28. 04. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Анализа превода Хазарског речника Милорада Павића са српског језика на италијански
Комисија: доц. др Сања Кобиљ Ћуић, доц. др Марио Лигуори, проф. др Павле Секеруш, проф. др Татјана Ђурин

- Маријана Терић браниће докторску дисертацију у петак 16. 04. 2021. године са почетком у 11:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Рецепција фантастике у југословенским књижевностима (1945–1990)
Комисија: проф. др Сава Дамјанов, проф. др Жељко Милановић, проф. др Бојан Јовић

- Јелена Јаћовић браниће докторску дисертацију у понедељак 05. 04. 2021. године са почетком у 13:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Семантика и прагматика глаголских облика у француском језику економске струке у поређењу са српским
Комисија: проф. др Селена Станковић, проф. др Јелена Ајџановић, проф. др Снежана Гудурић, проф. др Весна Цакељић

- МАРИЈА ДОКИЋ браниће докторску дисертацију у понедељак 17. 02. 2021. године са почетком у 12:00 часова у  сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Естетицизам Лазе Костића
Комисија: проф. др Радослав Ераковић, проф. др Драган Проле, проф. др Душан Иванић, проф. др Сава Дамјанов

- Огњен Крешић браниће докторску дисертацију у четвртак 28. 01. 2021. године са почетком у 12:00 часова у Семинару за историју на Филозофском факултету.
Тема: Хиландар и Бугари у XVIII веку: културне и економске везе
Комисија: проф. др Владимир Симић, науч. сар. др Александар Фотић, доц. др Мирослав Павловић, проф. др Бранко Бешлин

- Ива Тешић браниће докторску дисертацију у четвртак 28. 01. 2021. године са почетком у 12:00 часова у  Кино сали на Филозофском факултету.
Тема: Модернизам Јосипа Кулунџића: есејистичко и прозно стваралаштво
Комисија: проф. др Бојана Стојановић Пантовић, проф. др Жељко Милановић, виши науч. сар. др Бојан Чолак, науч. сав. др Бојан Јовић, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

- Ана Митревски браниће докторску дисертацију у понедељак 25. 01. 2021. године са почетком у 13:00 часова у семинарској библиотеци за Германистику на Филозофском факултету.
Тема: Рецепција драма Бертолта Брехта у Србији
Комисија: проф. др Николина Зобеница, проф. др Јован Делић, проф. др Милица Пасула

- Марија Бјелица браниће докторску дисертацију у понедељак 25. 01. 2021. године са почетком у 12:00 часова у сали 114/I на Филозофском факултету.
Тема: Средњовековно обликотворно наслеђе у савременом српском песништву
Комисија: проф. др Светлана Томин, проф. др Никола Грдинић, науч. сар. др Марко Радуловић, проф. др Сања Париповић Крчмар

- Илија Миловановић браниће докторску дисертацију у понедељак 18. 01. 2021. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I .
Тема: Чиниоци и ефекти математичке анксиозности на раном основношколском узрасту
Комисија: проф. др Јасмина Пекић, проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Тамара Јовановић, проф. др Јасмина Коџопељић


Одбрана магистарске тезе

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране