Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2022.
Одбрана докторске дисертације

- Милан Ољача браниће докторску дисертацију у петак 20. 05. 2022. године са почетком у 11:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Карактеристике починилаца кривичних дела: животна историја и особине личности
Комисија: проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Татјана Бугарски, проф. др Душанка Митровић, проф.  др Валентина Баић, проф. др Петар Чоловић

- Предраг Ковачевић браниће докторску дисертацију у понедељак 13. 06. 2022. године са почетком у 12:00 часова у сали број 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Синтакса и семантика психолошких глагола у енглеском и српском језику)
Комисија: проф. др Гордана Штрбац, проф. др Бранимир Станковић, доц. др Татјана Милићев, проф. др Сабина Халупка-Решетар

- Александра Цолић Јовановић браниће докторску дисертацију у среду 13. 04. 2022. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Синтаксичке одлике Романа о Троји
Комисија: проф. др Марина Курешевић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Виктор Савић, проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

- Драгић Мила браниће докторску дисертацију у уторак 29. 03. 2022. године са почетком у 12:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Предикатски израз са глаголом у функцији интензификатора
Комисија: проф. др Људмила Поповић, проф. др Гордана Штрбац, проф. др Марина Николић, проф. др Миливој Алановић

- Даница Трифуњагић браниће докторску дисертацију у четвртак 24. 03. 2022. године са почетком у 13:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Имагинарна Европа у српској документарно-уметничкој прози 18. и првих деценија 19. века
Комисија: проф. др Сава Дамјанов, проф. др Горан Максимовић, проф. др Радослав Ераковић

- Весна Булатовић браниће докторску дисертацију у понедељак 21. 03. 2022. године са почетком у 12:30 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду
Тема: Анализа жанра асинхроних дискусионих форума у настави енглеског језика струке
Комисија: проф. др Јелисавета Шафрањ, проф. др Весна Богдановић, проф. др Александра Гојков Рајић, проф. др Радмила Бодрич

- Сенка Слијепчевић браниће докторску дисертацију у четвртак 10. 03. 2022. године са почетком у 11:00 часова у свечаној сали 114/I на Филозофском факултету у Новом Саду.
Тема: Детерминанте развоја професионалног идентитета школског педагога
Комисија: проф. др Оливера Кнежевић Флорић, проф. др Вера Спасеновић, проф. др Слађана Зуковић

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране