Отворена врата

У суботу, 14. 5. 2022. године од 10 до 13 часова уживо у згради Филозофског факултета одржаће се Дан отворених врата за ученике средњих школа. Том приликом биће представљени сви студијски програми Основних академских студија ФФУНС, а главна тема Отворених врата биће пријемни испит.

Отворена врата - Енглески језик и књижевност
Отворена врата - Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом
Отворена врата - Филозофија
Отворена врата - Немачки језик и књижевност
Отворена врата - Мађарски језик и књижевност
Отворена врата - Историја
Отворена врата - Компаративна књижевност са теоријом књижевности
Отворена врата - Комуникологија и односи са јавношћу  
Отворена врата - Културологија
Отворена врата - Педагогија
Отворена врата - Психологија
Отворена врата - Журналистика
Отворена врата - Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Отворена врата - Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Отворена врата - Русински језик и књижевност
Отворена врата - Руски језик и књижевност
Отворена врата - Словачки језик и књижевност
Отворена врата - Социологија
Отворена врата - Српска књижевност и језик
Отворена врата - Српски језик и књижевност
Отворена врата - Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Отворена врата - Социјални рад
Отворена врата - Италијански језик, књижевност и култура (у поступку акредитације)
Отворена врата - Шпански језик, књижевност и култура (у поступку акредитације)

 

Врх стране