Први конкурсни рок

  • пријављивање кандидата: од 11. септембра до 11. октобра 2019. године
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 14. октобар 2019. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 15. октобра 2019. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу 17. октобра 2019. године (од 9:00 до 12:00 часова)
  • коначна ранг листа 17. октобар 2019. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата: 18. и 21. октобар 2019. године од 8:00 до 13:00
Врх стране