Информатор о раду Филозофског факултета

Информатор о раду Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС" број 65/2010).

Информатор о раду Филозофског факултета (ажурирано 05.11.2021.)
Прилози уз Информатор о раду (зип)

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Врх стране