Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је стручни орган Факултета који одлучује о питањима од интереса за реализацију наставе, наставног, научног и истраживачког рада. Наставно-научно веће чине представници одсека из реда наставника.

3.11.2020. - Оглас за избор демонстратора (Формулар за пријаву)

Пословник о раду Наставно-научног већа

Чланови Наставно-научног већа 2018-2021

Деканат
др Ивана Живанчевић-Секеруш
др Оливера Кнежевић-Флорић
др Зоран Пауновић
др Јасмина Коџопељић
др Миливој Алановић
Јелена Мирић

Одсек за англистику
др Ивана Ђурић-Пауновић
др Наташа Милићевић

Одсек за германистику
др Гордана Ристић
др Каталин Озер

Одсек за историју
др Иван Јордовић
др Весна Манојловић-Николић

Одсек за компаративну књижевност
др Владимир Гвозден
др Павле Ботић

Одсек за медијске студије
др Дејан Пралица
др Смиљана Милинков

Одсек за педагогију
др Јована Милутиновић
др Јелена Ђерманов

Одсек за психологију
др Душанка Митровић
др Јелица Петровић

Одсек за романистику
др Тамара Валчић Булић
др Александра Блатешић

Одсек за румунистику
др Ивана Иванић
др Лаура Спариосу

Одсек за русинистику
др Јанко Рамач
др Михајло Фејса

Одсек за славистику
др Марија Стефановић
др Наташа Ајџановић

Одсек за словакистику
др Јасна Ухларик
др Марина Шимак Спевакова

Одсек за социологију
др Душан Ристић
др Јована Чикић

Одсек за српски језик и лингвистику
др Душанка Звекић Душановић
др Исидора Бјелаковић

Одсек за српску књижевност
др Миливој Ненин
др Зорица Хаџић

Одсек за филозофију
др Драган Проле
др Уна Поповић

Одсек за хунгарологију
др Ева Толди
др Едита Андрић

Слике

  • /uploads/attachment/strana/47/DSCF0630.JPG
Врх стране